Динаміка, зміни історичної вартості складових цін/тарифів за останні 5 років

Динаміка, зміни історичної вартості складових цін/тарифів за останні 5 років. 

 Істотні передбачувані фактори ризику, які можуть впливати на результат діяльності підприємства.

  При здійсненні послуг водопостачання та водовідведення КП “Чорноморськводоканал” стикається з певною кількістю ризиків, які впливають на фінансово-господарську діяльність підприємства.

   В першу чергу, це пов'язано із своєчасним переглядом тарифів на послуги, які враховують у своєму складі витрати, які надають змогу підприємству якісно і в повному обсязі здійснювати свої послуги, а також враховують зобов'язання, передбачені діючим законодавством у сфері комунальних послуг.

  Крім того, на результативність діяльності підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, впливає і зростання дебіторсткої заборгованості споживачів за отримані послуги, нарощування якої призводить до зменшення обігових коштів підприємства та відповідно і до неможливості надання своєчасних послуг.

              Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object
(
  [items:protected] => Array
    (
      [0] => App\File Object
        (
          [connection:protected] => mysql
          [table:protected] => files
          [primaryKey:protected] => id
          [keyType:protected] => int
          [incrementing] => 1
          [with:protected] => Array
            (
            )

          [withCount:protected] => Array
            (
            )

          [perPage:protected] => 15
          [exists] => 1
          [wasRecentlyCreated] => 
          [attributes:protected] => Array
            (
              [id] => 180
              [title] => Динаміка зміни історичної вартості складових цін/тарифів за останні 5 років, період з 2014-2018 рік
              [path] => UY6IabAt4SVWbB24m0inoaslXkc59N3gFhlGqpK3.doc
              [sort] => 999
              [created_at] => 2021-03-25 15:52:16
              [updated_at] => 2021-03-25 15:54:28
            )

          [original:protected] => Array
            (
              [id] => 180
              [title] => Динаміка зміни історичної вартості складових цін/тарифів за останні 5 років, період з 2014-2018 рік
              [path] => UY6IabAt4SVWbB24m0inoaslXkc59N3gFhlGqpK3.doc
              [sort] => 999
              [created_at] => 2021-03-25 15:52:16
              [updated_at] => 2021-03-25 15:54:28
              [pivot_page_id] => 23
              [pivot_file_id] => 180
            )

          [changes:protected] => Array
            (
            )

          [casts:protected] => Array
            (
            )

          [classCastCache:protected] => Array
            (
            )

          [dates:protected] => Array
            (
            )

          [dateFormat:protected] => 
          [appends:protected] => Array
            (
            )

          [dispatchesEvents:protected] => Array
            (
            )

          [observables:protected] => Array
            (
            )

          [relations:protected] => Array
            (
              [pivot] => Illuminate\Database\Eloquent\Relations\Pivot Object
                (
                  [incrementing] => 
                  [guarded:protected] => Array
                    (
                    )

                  [connection:protected] => mysql
                  [table:protected] => file_page
                  [primaryKey:protected] => id
                  [keyType:protected] => int
                  [with:protected] => Array
                    (
                    )

                  [withCount:protected] => Array
                    (
                    )

                  [perPage:protected] => 15
                  [exists] => 1
                  [wasRecentlyCreated] => 
                  [attributes:protected] => Array
                    (
                      [page_id] => 23
                      [file_id] => 180
                    )

                  [original:protected] => Array
                    (
                      [page_id] => 23
                      [file_id] => 180
                    )

                  [changes:protected] => Array
                    (
                    )

                  [casts:protected] => Array
                    (
                    )

                  [classCastCache:protected] => Array
                    (
                    )

                  [dates:protected] => Array
                    (
                    )

                  [dateFormat:protected] => 
                  [appends:protected] => Array
                    (
                    )

                  [dispatchesEvents:protected] => Array
                    (
                    )

                  [observables:protected] => Array
                    (
                    )

                  [relations:protected] => Array
                    (
                    )

                  [touches:protected] => Array
                    (
                    )

                  [timestamps] => 
                  [hidden:protected] => Array
                    (
                    )

                  [visible:protected] => Array
                    (
                    )

                  [fillable:protected] => Array
                    (
                    )

                  [pivotParent] => App\Page Object
                    (
                      [fillable:protected] => Array
                        (
                          [0] => title
                          [1] => content
                          [2] => parent_id
                          [3] => visible
                          [4] => created_by
                          [5] => modified_by
                        )

                      [connection:protected] => mysql
                      [table:protected] => pages
                      [primaryKey:protected] => id
                      [keyType:protected] => int
                      [incrementing] => 1
                      [with:protected] => Array
                        (
                        )

                      [withCount:protected] => Array
                        (
                        )

                      [perPage:protected] => 15
                      [exists] => 1
                      [wasRecentlyCreated] => 
                      [attributes:protected] => Array
                        (
                          [id] => 23
                          [title] => Динаміка, зміни історичної вартості складових цін/тарифів за останні 5 років
                          [content] => 

Динаміка, зміни історичної вартості складових цін/тарифів за останні 5 років. 

 Істотні передбачувані фактори ризику, які можуть впливати на результат діяльності підприємства.

  При здійсненні послуг водопостачання та водовідведення КП “Чорноморськводоканал” стикається з певною кількістю ризиків, які впливають на фінансово-господарську діяльність підприємства.

   В першу чергу, це пов'язано із своєчасним переглядом тарифів на послуги, які враховують у своєму складі витрати, які надають змогу підприємству якісно і в повному обсязі здійснювати свої послуги, а також враховують зобов'язання, передбачені діючим законодавством у сфері комунальних послуг.

  Крім того, на результативність діяльності підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, впливає і зростання дебіторсткої заборгованості споживачів за отримані послуги, нарощування якої призводить до зменшення обігових коштів підприємства та відповідно і до неможливості надання своєчасних послуг.

[files] => [{"name":"\u0414\u0438\u043d\u0430\u043c\u0456\u043a\u0430 \u0437\u043c\u0456\u043d\u0438 \u0456\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u043e\u0457 \u0432\u0430\u0440\u0442\u043e\u0441\u0442\u0456 \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u043e\u0432\u0438\u0445 \u0446\u0456\u043d\/\u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u0456\u0432 \u0437\u0430 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043d\u0456 5 \u0440\u043e\u043a\u0456\u0432, 2016-2021\u0440.","link":"pages\/\u0414\u0438\u043d\u0430\u043c\u0456\u043a\u0430-\u0437\u043c\u0456\u043d\u0438-\u0456\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u043e\u0457-\u0432\u0430\u0440\u0442\u043e\u0441\u0442\u0456-\u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u043e\u0432\u0438\u0445-\u0446\u0456\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u0456\u0432-2016-2021\u0440\u0440..doc"},{"name":"\u0414\u0438\u043d\u0430\u043c\u0456\u043a\u0430, \u0437\u043c\u0456\u043d\u0438 \u0456\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u043e\u0457 \u0432\u0430\u0440\u0442\u043e\u0441\u0442\u0456 \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u043e\u0432\u0438\u0445 \u0446\u0456\u043d\/\u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u0456\u0432 \u0437\u0430 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043d\u0456 5 \u0440\u043e\u043a\u0456\u0432, \u043f\u0435\u0440\u0456\u043e\u0434 \u0437 2015-2019 \u0440.\u0440.","link":"pages\/\u0414\u0438\u043d\u0430\u043c\u0456\u043a\u0430-\u0437\u043c\u0456\u043d\u0438-\u0456\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u043e\u0457-\u0432\u0430\u0440\u0442\u043e\u0441\u0442\u0456-\u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u043e\u0432\u0438\u0445-\u0446\u0456\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u0456\u0432-2015-2019.doc"},{"name":"\u0414\u0438\u043d\u0430\u043c\u0456\u043a\u0430, \u0437\u043c\u0456\u043d\u0438 \u0456\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u043e\u0457 \u0432\u0430\u0440\u0442\u043e\u0441\u0442\u0456 \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u043e\u0432\u0438\u0445 \u0446\u0456\u043d\/\u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u0456\u0432 \u0437\u0430 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043d\u0456 5 \u0440\u043e\u043a\u0456\u0432","link":"pages\/\u0414\u0438\u043d\u0430\u043c\u0456\u043a\u0430-\u0437\u043c\u0456\u043d\u0438-\u0456\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u043e\u0457-\u0432\u0430\u0440\u0442\u043e\u0441\u0442\u0456-\u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u043e\u0432\u0438\u0445-\u0446\u0456\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u0456\u0432.doc"}] [parent_id] => 19 [visible] => 0 [created_at] => 2019-06-05 19:08:23 [updated_at] => 2022-04-06 09:57:55 ) [original:protected] => Array ( [id] => 23 [title] => Динаміка, зміни історичної вартості складових цін/тарифів за останні 5 років [content] =>

Динаміка, зміни історичної вартості складових цін/тарифів за останні 5 років. 

 Істотні передбачувані фактори ризику, які можуть впливати на результат діяльності підприємства.

  При здійсненні послуг водопостачання та водовідведення КП “Чорноморськводоканал” стикається з певною кількістю ризиків, які впливають на фінансово-господарську діяльність підприємства.

   В першу чергу, це пов'язано із своєчасним переглядом тарифів на послуги, які враховують у своєму складі витрати, які надають змогу підприємству якісно і в повному обсязі здійснювати свої послуги, а також враховують зобов'язання, передбачені діючим законодавством у сфері комунальних послуг.

  Крім того, на результативність діяльності підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, впливає і зростання дебіторсткої заборгованості споживачів за отримані послуги, нарощування якої призводить до зменшення обігових коштів підприємства та відповідно і до неможливості надання своєчасних послуг.

[files] => [{"name":"\u0414\u0438\u043d\u0430\u043c\u0456\u043a\u0430 \u0437\u043c\u0456\u043d\u0438 \u0456\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u043e\u0457 \u0432\u0430\u0440\u0442\u043e\u0441\u0442\u0456 \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u043e\u0432\u0438\u0445 \u0446\u0456\u043d\/\u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u0456\u0432 \u0437\u0430 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043d\u0456 5 \u0440\u043e\u043a\u0456\u0432, 2016-2021\u0440.","link":"pages\/\u0414\u0438\u043d\u0430\u043c\u0456\u043a\u0430-\u0437\u043c\u0456\u043d\u0438-\u0456\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u043e\u0457-\u0432\u0430\u0440\u0442\u043e\u0441\u0442\u0456-\u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u043e\u0432\u0438\u0445-\u0446\u0456\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u0456\u0432-2016-2021\u0440\u0440..doc"},{"name":"\u0414\u0438\u043d\u0430\u043c\u0456\u043a\u0430, \u0437\u043c\u0456\u043d\u0438 \u0456\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u043e\u0457 \u0432\u0430\u0440\u0442\u043e\u0441\u0442\u0456 \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u043e\u0432\u0438\u0445 \u0446\u0456\u043d\/\u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u0456\u0432 \u0437\u0430 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043d\u0456 5 \u0440\u043e\u043a\u0456\u0432, \u043f\u0435\u0440\u0456\u043e\u0434 \u0437 2015-2019 \u0440.\u0440.","link":"pages\/\u0414\u0438\u043d\u0430\u043c\u0456\u043a\u0430-\u0437\u043c\u0456\u043d\u0438-\u0456\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u043e\u0457-\u0432\u0430\u0440\u0442\u043e\u0441\u0442\u0456-\u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u043e\u0432\u0438\u0445-\u0446\u0456\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u0456\u0432-2015-2019.doc"},{"name":"\u0414\u0438\u043d\u0430\u043c\u0456\u043a\u0430, \u0437\u043c\u0456\u043d\u0438 \u0456\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u043e\u0457 \u0432\u0430\u0440\u0442\u043e\u0441\u0442\u0456 \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u043e\u0432\u0438\u0445 \u0446\u0456\u043d\/\u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u0456\u0432 \u0437\u0430 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043d\u0456 5 \u0440\u043e\u043a\u0456\u0432","link":"pages\/\u0414\u0438\u043d\u0430\u043c\u0456\u043a\u0430-\u0437\u043c\u0456\u043d\u0438-\u0456\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u043e\u0457-\u0432\u0430\u0440\u0442\u043e\u0441\u0442\u0456-\u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u043e\u0432\u0438\u0445-\u0446\u0456\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u0456\u0432.doc"}] [parent_id] => 19 [visible] => 0 [created_at] => 2019-06-05 19:08:23 [updated_at] => 2022-04-06 09:57:55 ) [changes:protected] => Array ( ) [casts:protected] => Array ( ) [classCastCache:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [dispatchesEvents:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [pageFiles] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object *RECURSION* ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [foreignKey:protected] => page_id [relatedKey:protected] => file_id ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [1] => App\File Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => files [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 181 [title] => Динаміка, зміни історичної вартості складових цін/тарифів за останні 5 років, період з 2015-2019 роки [path] => aElgEUs0YBQCZNJcPLFTuBcAImFRjTuKPDs0S28P.doc [sort] => 999 [created_at] => 2021-03-25 15:53:51 [updated_at] => 2021-03-25 15:53:51 ) [original:protected] => Array ( [id] => 181 [title] => Динаміка, зміни історичної вартості складових цін/тарифів за останні 5 років, період з 2015-2019 роки [path] => aElgEUs0YBQCZNJcPLFTuBcAImFRjTuKPDs0S28P.doc [sort] => 999 [created_at] => 2021-03-25 15:53:51 [updated_at] => 2021-03-25 15:53:51 [pivot_page_id] => 23 [pivot_file_id] => 181 ) [changes:protected] => Array ( ) [casts:protected] => Array ( ) [classCastCache:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [dispatchesEvents:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [pivot] => Illuminate\Database\Eloquent\Relations\Pivot Object ( [incrementing] => [guarded:protected] => Array ( ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => file_page [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [page_id] => 23 [file_id] => 181 ) [original:protected] => Array ( [page_id] => 23 [file_id] => 181 ) [changes:protected] => Array ( ) [casts:protected] => Array ( ) [classCastCache:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [dispatchesEvents:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [pivotParent] => App\Page Object ( [fillable:protected] => Array ( [0] => title [1] => content [2] => parent_id [3] => visible [4] => created_by [5] => modified_by ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => pages [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 23 [title] => Динаміка, зміни історичної вартості складових цін/тарифів за останні 5 років [content] =>

Динаміка, зміни історичної вартості складових цін/тарифів за останні 5 років. 

 Істотні передбачувані фактори ризику, які можуть впливати на результат діяльності підприємства.

  При здійсненні послуг водопостачання та водовідведення КП “Чорноморськводоканал” стикається з певною кількістю ризиків, які впливають на фінансово-господарську діяльність підприємства.

   В першу чергу, це пов'язано із своєчасним переглядом тарифів на послуги, які враховують у своєму складі витрати, які надають змогу підприємству якісно і в повному обсязі здійснювати свої послуги, а також враховують зобов'язання, передбачені діючим законодавством у сфері комунальних послуг.

  Крім того, на результативність діяльності підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, впливає і зростання дебіторсткої заборгованості споживачів за отримані послуги, нарощування якої призводить до зменшення обігових коштів підприємства та відповідно і до неможливості надання своєчасних послуг.

[files] => [{"name":"\u0414\u0438\u043d\u0430\u043c\u0456\u043a\u0430 \u0437\u043c\u0456\u043d\u0438 \u0456\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u043e\u0457 \u0432\u0430\u0440\u0442\u043e\u0441\u0442\u0456 \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u043e\u0432\u0438\u0445 \u0446\u0456\u043d\/\u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u0456\u0432 \u0437\u0430 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043d\u0456 5 \u0440\u043e\u043a\u0456\u0432, 2016-2021\u0440.","link":"pages\/\u0414\u0438\u043d\u0430\u043c\u0456\u043a\u0430-\u0437\u043c\u0456\u043d\u0438-\u0456\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u043e\u0457-\u0432\u0430\u0440\u0442\u043e\u0441\u0442\u0456-\u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u043e\u0432\u0438\u0445-\u0446\u0456\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u0456\u0432-2016-2021\u0440\u0440..doc"},{"name":"\u0414\u0438\u043d\u0430\u043c\u0456\u043a\u0430, \u0437\u043c\u0456\u043d\u0438 \u0456\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u043e\u0457 \u0432\u0430\u0440\u0442\u043e\u0441\u0442\u0456 \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u043e\u0432\u0438\u0445 \u0446\u0456\u043d\/\u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u0456\u0432 \u0437\u0430 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043d\u0456 5 \u0440\u043e\u043a\u0456\u0432, \u043f\u0435\u0440\u0456\u043e\u0434 \u0437 2015-2019 \u0440.\u0440.","link":"pages\/\u0414\u0438\u043d\u0430\u043c\u0456\u043a\u0430-\u0437\u043c\u0456\u043d\u0438-\u0456\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u043e\u0457-\u0432\u0430\u0440\u0442\u043e\u0441\u0442\u0456-\u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u043e\u0432\u0438\u0445-\u0446\u0456\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u0456\u0432-2015-2019.doc"},{"name":"\u0414\u0438\u043d\u0430\u043c\u0456\u043a\u0430, \u0437\u043c\u0456\u043d\u0438 \u0456\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u043e\u0457 \u0432\u0430\u0440\u0442\u043e\u0441\u0442\u0456 \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u043e\u0432\u0438\u0445 \u0446\u0456\u043d\/\u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u0456\u0432 \u0437\u0430 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043d\u0456 5 \u0440\u043e\u043a\u0456\u0432","link":"pages\/\u0414\u0438\u043d\u0430\u043c\u0456\u043a\u0430-\u0437\u043c\u0456\u043d\u0438-\u0456\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u043e\u0457-\u0432\u0430\u0440\u0442\u043e\u0441\u0442\u0456-\u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u043e\u0432\u0438\u0445-\u0446\u0456\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u0456\u0432.doc"}] [parent_id] => 19 [visible] => 0 [created_at] => 2019-06-05 19:08:23 [updated_at] => 2022-04-06 09:57:55 ) [original:protected] => Array ( [id] => 23 [title] => Динаміка, зміни історичної вартості складових цін/тарифів за останні 5 років [content] =>

Динаміка, зміни історичної вартості складових цін/тарифів за останні 5 років. 

 Істотні передбачувані фактори ризику, які можуть впливати на результат діяльності підприємства.

  При здійсненні послуг водопостачання та водовідведення КП “Чорноморськводоканал” стикається з певною кількістю ризиків, які впливають на фінансово-господарську діяльність підприємства.

   В першу чергу, це пов'язано із своєчасним переглядом тарифів на послуги, які враховують у своєму складі витрати, які надають змогу підприємству якісно і в повному обсязі здійснювати свої послуги, а також враховують зобов'язання, передбачені діючим законодавством у сфері комунальних послуг.

  Крім того, на результативність діяльності підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, впливає і зростання дебіторсткої заборгованості споживачів за отримані послуги, нарощування якої призводить до зменшення обігових коштів підприємства та відповідно і до неможливості надання своєчасних послуг.

[files] => [{"name":"\u0414\u0438\u043d\u0430\u043c\u0456\u043a\u0430 \u0437\u043c\u0456\u043d\u0438 \u0456\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u043e\u0457 \u0432\u0430\u0440\u0442\u043e\u0441\u0442\u0456 \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u043e\u0432\u0438\u0445 \u0446\u0456\u043d\/\u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u0456\u0432 \u0437\u0430 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043d\u0456 5 \u0440\u043e\u043a\u0456\u0432, 2016-2021\u0440.","link":"pages\/\u0414\u0438\u043d\u0430\u043c\u0456\u043a\u0430-\u0437\u043c\u0456\u043d\u0438-\u0456\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u043e\u0457-\u0432\u0430\u0440\u0442\u043e\u0441\u0442\u0456-\u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u043e\u0432\u0438\u0445-\u0446\u0456\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u0456\u0432-2016-2021\u0440\u0440..doc"},{"name":"\u0414\u0438\u043d\u0430\u043c\u0456\u043a\u0430, \u0437\u043c\u0456\u043d\u0438 \u0456\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u043e\u0457 \u0432\u0430\u0440\u0442\u043e\u0441\u0442\u0456 \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u043e\u0432\u0438\u0445 \u0446\u0456\u043d\/\u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u0456\u0432 \u0437\u0430 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043d\u0456 5 \u0440\u043e\u043a\u0456\u0432, \u043f\u0435\u0440\u0456\u043e\u0434 \u0437 2015-2019 \u0440.\u0440.","link":"pages\/\u0414\u0438\u043d\u0430\u043c\u0456\u043a\u0430-\u0437\u043c\u0456\u043d\u0438-\u0456\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u043e\u0457-\u0432\u0430\u0440\u0442\u043e\u0441\u0442\u0456-\u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u043e\u0432\u0438\u0445-\u0446\u0456\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u0456\u0432-2015-2019.doc"},{"name":"\u0414\u0438\u043d\u0430\u043c\u0456\u043a\u0430, \u0437\u043c\u0456\u043d\u0438 \u0456\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u043e\u0457 \u0432\u0430\u0440\u0442\u043e\u0441\u0442\u0456 \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u043e\u0432\u0438\u0445 \u0446\u0456\u043d\/\u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u0456\u0432 \u0437\u0430 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043d\u0456 5 \u0440\u043e\u043a\u0456\u0432","link":"pages\/\u0414\u0438\u043d\u0430\u043c\u0456\u043a\u0430-\u0437\u043c\u0456\u043d\u0438-\u0456\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u043e\u0457-\u0432\u0430\u0440\u0442\u043e\u0441\u0442\u0456-\u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u043e\u0432\u0438\u0445-\u0446\u0456\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u0456\u0432.doc"}] [parent_id] => 19 [visible] => 0 [created_at] => 2019-06-05 19:08:23 [updated_at] => 2022-04-06 09:57:55 ) [changes:protected] => Array ( ) [casts:protected] => Array ( ) [classCastCache:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [dispatchesEvents:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [pageFiles] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object *RECURSION* ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [foreignKey:protected] => page_id [relatedKey:protected] => file_id ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [2] => App\File Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => files [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 326 [title] => Динаміка, зміни історичної вартості складових цін/тарифів за останні 5 років, 2016-2021р.р. [path] => 1vLaBmrDVhHWKvwC7lEDoB4PxfSJVxR7UGrYrrh7.doc [sort] => 999 [created_at] => 2021-08-04 09:13:21 [updated_at] => 2021-08-04 09:14:04 ) [original:protected] => Array ( [id] => 326 [title] => Динаміка, зміни історичної вартості складових цін/тарифів за останні 5 років, 2016-2021р.р. [path] => 1vLaBmrDVhHWKvwC7lEDoB4PxfSJVxR7UGrYrrh7.doc [sort] => 999 [created_at] => 2021-08-04 09:13:21 [updated_at] => 2021-08-04 09:14:04 [pivot_page_id] => 23 [pivot_file_id] => 326 ) [changes:protected] => Array ( ) [casts:protected] => Array ( ) [classCastCache:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [dispatchesEvents:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [pivot] => Illuminate\Database\Eloquent\Relations\Pivot Object ( [incrementing] => [guarded:protected] => Array ( ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => file_page [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [page_id] => 23 [file_id] => 326 ) [original:protected] => Array ( [page_id] => 23 [file_id] => 326 ) [changes:protected] => Array ( ) [casts:protected] => Array ( ) [classCastCache:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [dispatchesEvents:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [pivotParent] => App\Page Object ( [fillable:protected] => Array ( [0] => title [1] => content [2] => parent_id [3] => visible [4] => created_by [5] => modified_by ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => pages [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 23 [title] => Динаміка, зміни історичної вартості складових цін/тарифів за останні 5 років [content] =>

Динаміка, зміни історичної вартості складових цін/тарифів за останні 5 років. 

 Істотні передбачувані фактори ризику, які можуть впливати на результат діяльності підприємства.

  При здійсненні послуг водопостачання та водовідведення КП “Чорноморськводоканал” стикається з певною кількістю ризиків, які впливають на фінансово-господарську діяльність підприємства.

   В першу чергу, це пов'язано із своєчасним переглядом тарифів на послуги, які враховують у своєму складі витрати, які надають змогу підприємству якісно і в повному обсязі здійснювати свої послуги, а також враховують зобов'язання, передбачені діючим законодавством у сфері комунальних послуг.

  Крім того, на результативність діяльності підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, впливає і зростання дебіторсткої заборгованості споживачів за отримані послуги, нарощування якої призводить до зменшення обігових коштів підприємства та відповідно і до неможливості надання своєчасних послуг.

[files] => [{"name":"\u0414\u0438\u043d\u0430\u043c\u0456\u043a\u0430 \u0437\u043c\u0456\u043d\u0438 \u0456\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u043e\u0457 \u0432\u0430\u0440\u0442\u043e\u0441\u0442\u0456 \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u043e\u0432\u0438\u0445 \u0446\u0456\u043d\/\u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u0456\u0432 \u0437\u0430 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043d\u0456 5 \u0440\u043e\u043a\u0456\u0432, 2016-2021\u0440.","link":"pages\/\u0414\u0438\u043d\u0430\u043c\u0456\u043a\u0430-\u0437\u043c\u0456\u043d\u0438-\u0456\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u043e\u0457-\u0432\u0430\u0440\u0442\u043e\u0441\u0442\u0456-\u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u043e\u0432\u0438\u0445-\u0446\u0456\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u0456\u0432-2016-2021\u0440\u0440..doc"},{"name":"\u0414\u0438\u043d\u0430\u043c\u0456\u043a\u0430, \u0437\u043c\u0456\u043d\u0438 \u0456\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u043e\u0457 \u0432\u0430\u0440\u0442\u043e\u0441\u0442\u0456 \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u043e\u0432\u0438\u0445 \u0446\u0456\u043d\/\u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u0456\u0432 \u0437\u0430 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043d\u0456 5 \u0440\u043e\u043a\u0456\u0432, \u043f\u0435\u0440\u0456\u043e\u0434 \u0437 2015-2019 \u0440.\u0440.","link":"pages\/\u0414\u0438\u043d\u0430\u043c\u0456\u043a\u0430-\u0437\u043c\u0456\u043d\u0438-\u0456\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u043e\u0457-\u0432\u0430\u0440\u0442\u043e\u0441\u0442\u0456-\u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u043e\u0432\u0438\u0445-\u0446\u0456\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u0456\u0432-2015-2019.doc"},{"name":"\u0414\u0438\u043d\u0430\u043c\u0456\u043a\u0430, \u0437\u043c\u0456\u043d\u0438 \u0456\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u043e\u0457 \u0432\u0430\u0440\u0442\u043e\u0441\u0442\u0456 \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u043e\u0432\u0438\u0445 \u0446\u0456\u043d\/\u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u0456\u0432 \u0437\u0430 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043d\u0456 5 \u0440\u043e\u043a\u0456\u0432","link":"pages\/\u0414\u0438\u043d\u0430\u043c\u0456\u043a\u0430-\u0437\u043c\u0456\u043d\u0438-\u0456\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u043e\u0457-\u0432\u0430\u0440\u0442\u043e\u0441\u0442\u0456-\u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u043e\u0432\u0438\u0445-\u0446\u0456\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u0456\u0432.doc"}] [parent_id] => 19 [visible] => 0 [created_at] => 2019-06-05 19:08:23 [updated_at] => 2022-04-06 09:57:55 ) [original:protected] => Array ( [id] => 23 [title] => Динаміка, зміни історичної вартості складових цін/тарифів за останні 5 років [content] =>

Динаміка, зміни історичної вартості складових цін/тарифів за останні 5 років. 

 Істотні передбачувані фактори ризику, які можуть впливати на результат діяльності підприємства.

  При здійсненні послуг водопостачання та водовідведення КП “Чорноморськводоканал” стикається з певною кількістю ризиків, які впливають на фінансово-господарську діяльність підприємства.

   В першу чергу, це пов'язано із своєчасним переглядом тарифів на послуги, які враховують у своєму складі витрати, які надають змогу підприємству якісно і в повному обсязі здійснювати свої послуги, а також враховують зобов'язання, передбачені діючим законодавством у сфері комунальних послуг.

  Крім того, на результативність діяльності підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, впливає і зростання дебіторсткої заборгованості споживачів за отримані послуги, нарощування якої призводить до зменшення обігових коштів підприємства та відповідно і до неможливості надання своєчасних послуг.

[files] => [{"name":"\u0414\u0438\u043d\u0430\u043c\u0456\u043a\u0430 \u0437\u043c\u0456\u043d\u0438 \u0456\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u043e\u0457 \u0432\u0430\u0440\u0442\u043e\u0441\u0442\u0456 \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u043e\u0432\u0438\u0445 \u0446\u0456\u043d\/\u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u0456\u0432 \u0437\u0430 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043d\u0456 5 \u0440\u043e\u043a\u0456\u0432, 2016-2021\u0440.","link":"pages\/\u0414\u0438\u043d\u0430\u043c\u0456\u043a\u0430-\u0437\u043c\u0456\u043d\u0438-\u0456\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u043e\u0457-\u0432\u0430\u0440\u0442\u043e\u0441\u0442\u0456-\u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u043e\u0432\u0438\u0445-\u0446\u0456\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u0456\u0432-2016-2021\u0440\u0440..doc"},{"name":"\u0414\u0438\u043d\u0430\u043c\u0456\u043a\u0430, \u0437\u043c\u0456\u043d\u0438 \u0456\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u043e\u0457 \u0432\u0430\u0440\u0442\u043e\u0441\u0442\u0456 \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u043e\u0432\u0438\u0445 \u0446\u0456\u043d\/\u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u0456\u0432 \u0437\u0430 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043d\u0456 5 \u0440\u043e\u043a\u0456\u0432, \u043f\u0435\u0440\u0456\u043e\u0434 \u0437 2015-2019 \u0440.\u0440.","link":"pages\/\u0414\u0438\u043d\u0430\u043c\u0456\u043a\u0430-\u0437\u043c\u0456\u043d\u0438-\u0456\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u043e\u0457-\u0432\u0430\u0440\u0442\u043e\u0441\u0442\u0456-\u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u043e\u0432\u0438\u0445-\u0446\u0456\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u0456\u0432-2015-2019.doc"},{"name":"\u0414\u0438\u043d\u0430\u043c\u0456\u043a\u0430, \u0437\u043c\u0456\u043d\u0438 \u0456\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u043e\u0457 \u0432\u0430\u0440\u0442\u043e\u0441\u0442\u0456 \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u043e\u0432\u0438\u0445 \u0446\u0456\u043d\/\u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u0456\u0432 \u0437\u0430 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043d\u0456 5 \u0440\u043e\u043a\u0456\u0432","link":"pages\/\u0414\u0438\u043d\u0430\u043c\u0456\u043a\u0430-\u0437\u043c\u0456\u043d\u0438-\u0456\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u043e\u0457-\u0432\u0430\u0440\u0442\u043e\u0441\u0442\u0456-\u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u043e\u0432\u0438\u0445-\u0446\u0456\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u0456\u0432.doc"}] [parent_id] => 19 [visible] => 0 [created_at] => 2019-06-05 19:08:23 [updated_at] => 2022-04-06 09:57:55 ) [changes:protected] => Array ( ) [casts:protected] => Array ( ) [classCastCache:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [dispatchesEvents:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [pageFiles] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object *RECURSION* ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [foreignKey:protected] => page_id [relatedKey:protected] => file_id ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) )