Нормативно-правові акти, що регулюють сферу надання послуг з водопостачання та водовідведення

      Нормативно-правові акти,

      що регулюють сферу надання послуг

      з централізованого водопостачання та водовідведення.

 1. Закон Конституція України 28.06.1996 254к/96-ВР Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

2. Закон Житловий кодекс України 30.06.1983 5464-X, Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10

3. Закон Водний кодекс України 06.06.1995 213/95-ВР Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-вр

4 .Кодекс Кодекс України про надра 27.07.1994 132/94-ВР Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-вр

5 .Кодекс Земельний кодекс України 25.10.2001 2768-III, Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14

6. Кодекс Господарський кодекс України 16.01.2003 436-IV Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15

7. Кодекс Цивільний кодекс України 16.01.2003 435-IV Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15

8. Кодекс Цивільний процесуальний кодекс України 18.03.2004 1618-IV, Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15

9. Кодекс Господарський процесуальний кодекс України 06.11.1991 1798-XII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12

10. Кодекс Кодекс адміністративного судочинства України 06.07.2005 2747-IV Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15

11. Кодекс Кодекс законів про працю України 10.12.1971 322-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08

12. Кодекс Податковий кодекс України 02.12.2010 2755-VI Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

13. Закон Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення 10.01.2002 2918-III, Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2918-14

14. Закон Про житлово-комунальні послуги 09.11.2017 2189-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19

15. Закон Про державне регулювання у сфері комунальних послуг 09.07.2010 2479-VI Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2479-17

16. Закон Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку 14.05.2015 417-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-19

17. Закон Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 29.11.2001 2866-III Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-14

18. Закон Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання 22.06.2017 2119-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2119-19

19. Закон Про природні монополії 20.04.2000 1682-III Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-14

20. Закон Про метрологію та метрологічну діяльність 05.06.2014 1314-VII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1314-18#Text

21. Закон Про захист прав споживачів 12.05.1991 1023-XII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12

22. Закон Про захист персональних даних 01.06.2010 2297-VI Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

23. Закон Про доступ до публічної інформації 13.01.2011 2939-VI Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

24. Закон Про інформацію 02.10.1992 2657-XIІ Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

25. Закон Про відкритість використання публічних коштів 11.02.2015 183-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-19

26. Закон Про публічні закупівлі 25.12.2015 922-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19

27. Закон Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії,природного газу,теплопостачання, централізованого постачання гарячої води,централізованого питного водопостачання та водовідведення 10.12.2015 887-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-19

28. Закон Про місцеве самоврядування в Україні 21.05.1997 280/97-ВР Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр

29. Закон України "Про управління відходами" від 20.06.2022 року № 2320-ІХ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2320-20#Text

30. Закон Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні 16.07.1999 996-XIV Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14

31. Закон Про охорону праці 14.10.1992 2694-XII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12

32.Постанова Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних 21.10.2015 835 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-п#Text

33. Постанова Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги 01.06.2011 869-2011-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/869-2011-п

34. Постанова Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт 08.07.2015 474-2015-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2015-п

35. Постанова Про затвердження Технічного регламенту, законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки 13.01.2016 94-2016-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/94-2016-п

36. Постанова Про затвердження порядку інформування оператором зовнішніх інженерних мереж власників (співвласників) будівлі про намір встановлення вузла комерційного обліку 06.06.2018 444-2018-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/444-2018-п

37. Про затвердження Порядку перерахування виконавцем комунальної послуги оператору зовнішніх інженерних мереж сплачених споживачами комунальних послуг коштів за встановлення вузлів комерційного обліку 13.06.2018 477-2018-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/477-2018-п

38. Наказ Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України 27.06.2008 190 Міністерство з питань житлово-комунального господарства України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0936-08

39. Наказ Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України 05.07.1995 30 Державний комітет України по житлово-комунальному господарству https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0231-95

40. Постанова Про затвердження Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки 24.02.2016 163-2016-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/163-2016-п

41. Постанова Порядок проведення перевірки відповідності якості надання деякихкомунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам,передбаченим договором про надання відповідності послуг 27.12.2018 1145-2018-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1145-2018-п

42. Постанова Про затвердження Порядку здійснення моніторингу стану оснащенності вузлами комерційного обліку та обміну інформацією між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження та Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо порушення вимог законодавства в частині відповідності засобів вимірювальної техніки вузлів комерційного обліку технічним регламентам, строків їх встановлення або заміни 26.07.2018 603-2018-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/603-2018-п

43. Постанова Про затвердження правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 05.07.2019 690-2019-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/690-2019-п

44. Наказ Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення 01.12.2017 316 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0056-18

45. Наказ Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обгрунтуванням такої необхідності 05.06.2018 130 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0753-18

46. Наказ Про затвердження Порядку обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води 15.08.2018 219 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1074-18

47. Наказ Про затвердження Порядку прийняття приладу обліку на абонентський облік 12.10.2018 270 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1304-18

48. Наказ Про затвердження порядку оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку 09.08.2018 206 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0990-18?lang=en

49. Наказ Про затвердження Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг 22.11.2018 315 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1502-18           

50. Закон України "Про водовідведення та очищення стічних вод" від 12.01.2023 року № 2887-ІХ  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2887-20#Text

51. Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 31.01.2020 № 23 "Про затвердження Вимог до формування рахунків на оплату послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0202-20#Text

 

Регуляторний акт комунального підприємства «Чорноморськводоканал»

Рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради від 27.05.2021р. №123 “Про внесення змін та доповнень до рішення Чорноморської міської ради Одеської області від 28.05.2015 №173 “Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств у систему водовідведення міста Чорноморська Одеського району Одеської області” та додаток №1 “Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Чорноморська Одеського району Одеської області”.

    

              Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object
(
  [items:protected] => Array
    (
      [0] => App\File Object
        (
          [connection:protected] => mysql
          [table:protected] => files
          [primaryKey:protected] => id
          [keyType:protected] => int
          [incrementing] => 1
          [with:protected] => Array
            (
            )

          [withCount:protected] => Array
            (
            )

          [perPage:protected] => 15
          [exists] => 1
          [wasRecentlyCreated] => 
          [attributes:protected] => Array
            (
              [id] => 426
              [title] => Нормативно -правові акти, що регулюють надання послуг 2023 рік
              [path] => YSDpgGgyLsdxwVVk0CXLyLiWdiKzPRErDNKOVm2W.ods
              [sort] => 999
              [created_at] => 2023-01-20 14:46:23
              [updated_at] => 2023-01-20 14:46:23
            )

          [original:protected] => Array
            (
              [id] => 426
              [title] => Нормативно -правові акти, що регулюють надання послуг 2023 рік
              [path] => YSDpgGgyLsdxwVVk0CXLyLiWdiKzPRErDNKOVm2W.ods
              [sort] => 999
              [created_at] => 2023-01-20 14:46:23
              [updated_at] => 2023-01-20 14:46:23
              [pivot_page_id] => 37
              [pivot_file_id] => 426
            )

          [changes:protected] => Array
            (
            )

          [casts:protected] => Array
            (
            )

          [classCastCache:protected] => Array
            (
            )

          [dates:protected] => Array
            (
            )

          [dateFormat:protected] => 
          [appends:protected] => Array
            (
            )

          [dispatchesEvents:protected] => Array
            (
            )

          [observables:protected] => Array
            (
            )

          [relations:protected] => Array
            (
              [pivot] => Illuminate\Database\Eloquent\Relations\Pivot Object
                (
                  [incrementing] => 
                  [guarded:protected] => Array
                    (
                    )

                  [connection:protected] => mysql
                  [table:protected] => file_page
                  [primaryKey:protected] => id
                  [keyType:protected] => int
                  [with:protected] => Array
                    (
                    )

                  [withCount:protected] => Array
                    (
                    )

                  [perPage:protected] => 15
                  [exists] => 1
                  [wasRecentlyCreated] => 
                  [attributes:protected] => Array
                    (
                      [page_id] => 37
                      [file_id] => 426
                    )

                  [original:protected] => Array
                    (
                      [page_id] => 37
                      [file_id] => 426
                    )

                  [changes:protected] => Array
                    (
                    )

                  [casts:protected] => Array
                    (
                    )

                  [classCastCache:protected] => Array
                    (
                    )

                  [dates:protected] => Array
                    (
                    )

                  [dateFormat:protected] => 
                  [appends:protected] => Array
                    (
                    )

                  [dispatchesEvents:protected] => Array
                    (
                    )

                  [observables:protected] => Array
                    (
                    )

                  [relations:protected] => Array
                    (
                    )

                  [touches:protected] => Array
                    (
                    )

                  [timestamps] => 
                  [hidden:protected] => Array
                    (
                    )

                  [visible:protected] => Array
                    (
                    )

                  [fillable:protected] => Array
                    (
                    )

                  [pivotParent] => App\Page Object
                    (
                      [fillable:protected] => Array
                        (
                          [0] => title
                          [1] => content
                          [2] => parent_id
                          [3] => visible
                          [4] => created_by
                          [5] => modified_by
                        )

                      [connection:protected] => mysql
                      [table:protected] => pages
                      [primaryKey:protected] => id
                      [keyType:protected] => int
                      [incrementing] => 1
                      [with:protected] => Array
                        (
                        )

                      [withCount:protected] => Array
                        (
                        )

                      [perPage:protected] => 15
                      [exists] => 1
                      [wasRecentlyCreated] => 
                      [attributes:protected] => Array
                        (
                          [id] => 37
                          [title] => Нормативно-правові акти, що регулюють сферу надання послуг з водопостачання та водовідведення
                          [content] => 

      Нормативно-правові акти,

      що регулюють сферу надання послуг

      з централізованого водопостачання та водовідведення.

 1. Закон Конституція України 28.06.1996 254к/96-ВР Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

2. Закон Житловий кодекс України 30.06.1983 5464-X, Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10

3. Закон Водний кодекс України 06.06.1995 213/95-ВР Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-вр

4 .Кодекс Кодекс України про надра 27.07.1994 132/94-ВР Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-вр

5 .Кодекс Земельний кодекс України 25.10.2001 2768-III, Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14

6. Кодекс Господарський кодекс України 16.01.2003 436-IV Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15

7. Кодекс Цивільний кодекс України 16.01.2003 435-IV Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15

8. Кодекс Цивільний процесуальний кодекс України 18.03.2004 1618-IV, Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15

9. Кодекс Господарський процесуальний кодекс України 06.11.1991 1798-XII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12

10. Кодекс Кодекс адміністративного судочинства України 06.07.2005 2747-IV Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15

11. Кодекс Кодекс законів про працю України 10.12.1971 322-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08

12. Кодекс Податковий кодекс України 02.12.2010 2755-VI Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

13. Закон Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення 10.01.2002 2918-III, Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2918-14

14. Закон Про житлово-комунальні послуги 09.11.2017 2189-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19

15. Закон Про державне регулювання у сфері комунальних послуг 09.07.2010 2479-VI Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2479-17

16. Закон Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку 14.05.2015 417-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-19

17. Закон Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 29.11.2001 2866-III Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-14

18. Закон Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання 22.06.2017 2119-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2119-19

19. Закон Про природні монополії 20.04.2000 1682-III Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-14

20. Закон Про метрологію та метрологічну діяльність 05.06.2014 1314-VII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1314-18#Text

21. Закон Про захист прав споживачів 12.05.1991 1023-XII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12

22. Закон Про захист персональних даних 01.06.2010 2297-VI Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

23. Закон Про доступ до публічної інформації 13.01.2011 2939-VI Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

24. Закон Про інформацію 02.10.1992 2657-XIІ Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

25. Закон Про відкритість використання публічних коштів 11.02.2015 183-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-19

26. Закон Про публічні закупівлі 25.12.2015 922-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19

27. Закон Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії,природного газу,теплопостачання, централізованого постачання гарячої води,централізованого питного водопостачання та водовідведення 10.12.2015 887-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-19

28. Закон Про місцеве самоврядування в Україні 21.05.1997 280/97-ВР Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр

29. Закон України "Про управління відходами" від 20.06.2022 року № 2320-ІХ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2320-20#Text

30. Закон Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні 16.07.1999 996-XIV Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14

31. Закон Про охорону праці 14.10.1992 2694-XII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12

32.Постанова Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних 21.10.2015 835 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-п#Text

33. Постанова Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги 01.06.2011 869-2011-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/869-2011-п

34. Постанова Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт 08.07.2015 474-2015-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2015-п

35. Постанова Про затвердження Технічного регламенту, законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки 13.01.2016 94-2016-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/94-2016-п

36. Постанова Про затвердження порядку інформування оператором зовнішніх інженерних мереж власників (співвласників) будівлі про намір встановлення вузла комерційного обліку 06.06.2018 444-2018-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/444-2018-п

37. Про затвердження Порядку перерахування виконавцем комунальної послуги оператору зовнішніх інженерних мереж сплачених споживачами комунальних послуг коштів за встановлення вузлів комерційного обліку 13.06.2018 477-2018-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/477-2018-п

38. Наказ Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України 27.06.2008 190 Міністерство з питань житлово-комунального господарства України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0936-08

39. Наказ Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України 05.07.1995 30 Державний комітет України по житлово-комунальному господарству https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0231-95

40. Постанова Про затвердження Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки 24.02.2016 163-2016-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/163-2016-п

41. Постанова Порядок проведення перевірки відповідності якості надання деякихкомунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам,передбаченим договором про надання відповідності послуг 27.12.2018 1145-2018-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1145-2018-п

42. Постанова Про затвердження Порядку здійснення моніторингу стану оснащенності вузлами комерційного обліку та обміну інформацією між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження та Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо порушення вимог законодавства в частині відповідності засобів вимірювальної техніки вузлів комерційного обліку технічним регламентам, строків їх встановлення або заміни 26.07.2018 603-2018-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/603-2018-п

43. Постанова Про затвердження правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 05.07.2019 690-2019-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/690-2019-п

44. Наказ Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення 01.12.2017 316 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0056-18

45. Наказ Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обгрунтуванням такої необхідності 05.06.2018 130 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0753-18

46. Наказ Про затвердження Порядку обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води 15.08.2018 219 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1074-18

47. Наказ Про затвердження Порядку прийняття приладу обліку на абонентський облік 12.10.2018 270 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1304-18

48. Наказ Про затвердження порядку оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку 09.08.2018 206 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0990-18?lang=en

49. Наказ Про затвердження Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг 22.11.2018 315 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1502-18           

50. Закон України "Про водовідведення та очищення стічних вод" від 12.01.2023 року № 2887-ІХ  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2887-20#Text

51. Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 31.01.2020 № 23 "Про затвердження Вимог до формування рахунків на оплату послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0202-20#Text

 

Регуляторний акт комунального підприємства «Чорноморськводоканал»

Рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради від 27.05.2021р. №123 “Про внесення змін та доповнень до рішення Чорноморської міської ради Одеської області від 28.05.2015 №173 “Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств у систему водовідведення міста Чорноморська Одеського району Одеської області” та додаток №1 “Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Чорноморська Одеського району Одеської області”.

    

[files] => [{"name":"\u041d\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e-\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0432\u0456 \u0430\u043a\u0442\u0438, \u0449\u043e \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044e\u044e\u0442\u044c \u0441\u0444\u0435\u0440\u0443 \u043d\u0430\u0434\u0430\u043d\u043d\u044f \u043f\u043e\u0441\u043b\u0443\u0433 \u0437 \u0432\u043e\u0434\u043e\u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0447\u0430\u043d\u043d\u044f \u0442\u0430 \u0432\u043e\u0434\u043e\u0432\u0456\u0434\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u043d\u044f","link":"pages\/\u041d\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e--\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0432\u0456-\u0430\u043a\u0442\u0438,-\u0449\u043e-\u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044e\u044e\u0442\u044c-\u043d\u0430\u0434\u0430\u043d\u043d\u044f-\u043f\u043e\u0441\u043b\u0443\u0433-2019-\u0440\u0456\u043a.ods"}] [parent_id] => 36 [visible] => 1 [created_at] => 2019-06-05 19:16:37 [updated_at] => 2023-07-25 10:58:16 ) [original:protected] => Array ( [id] => 37 [title] => Нормативно-правові акти, що регулюють сферу надання послуг з водопостачання та водовідведення [content] =>

      Нормативно-правові акти,

      що регулюють сферу надання послуг

      з централізованого водопостачання та водовідведення.

 1. Закон Конституція України 28.06.1996 254к/96-ВР Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

2. Закон Житловий кодекс України 30.06.1983 5464-X, Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10

3. Закон Водний кодекс України 06.06.1995 213/95-ВР Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-вр

4 .Кодекс Кодекс України про надра 27.07.1994 132/94-ВР Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-вр

5 .Кодекс Земельний кодекс України 25.10.2001 2768-III, Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14

6. Кодекс Господарський кодекс України 16.01.2003 436-IV Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15

7. Кодекс Цивільний кодекс України 16.01.2003 435-IV Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15

8. Кодекс Цивільний процесуальний кодекс України 18.03.2004 1618-IV, Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15

9. Кодекс Господарський процесуальний кодекс України 06.11.1991 1798-XII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12

10. Кодекс Кодекс адміністративного судочинства України 06.07.2005 2747-IV Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15

11. Кодекс Кодекс законів про працю України 10.12.1971 322-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08

12. Кодекс Податковий кодекс України 02.12.2010 2755-VI Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

13. Закон Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення 10.01.2002 2918-III, Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2918-14

14. Закон Про житлово-комунальні послуги 09.11.2017 2189-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19

15. Закон Про державне регулювання у сфері комунальних послуг 09.07.2010 2479-VI Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2479-17

16. Закон Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку 14.05.2015 417-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-19

17. Закон Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 29.11.2001 2866-III Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-14

18. Закон Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання 22.06.2017 2119-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2119-19

19. Закон Про природні монополії 20.04.2000 1682-III Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-14

20. Закон Про метрологію та метрологічну діяльність 05.06.2014 1314-VII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1314-18#Text

21. Закон Про захист прав споживачів 12.05.1991 1023-XII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12

22. Закон Про захист персональних даних 01.06.2010 2297-VI Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

23. Закон Про доступ до публічної інформації 13.01.2011 2939-VI Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

24. Закон Про інформацію 02.10.1992 2657-XIІ Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

25. Закон Про відкритість використання публічних коштів 11.02.2015 183-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-19

26. Закон Про публічні закупівлі 25.12.2015 922-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19

27. Закон Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії,природного газу,теплопостачання, централізованого постачання гарячої води,централізованого питного водопостачання та водовідведення 10.12.2015 887-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-19

28. Закон Про місцеве самоврядування в Україні 21.05.1997 280/97-ВР Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр

29. Закон України "Про управління відходами" від 20.06.2022 року № 2320-ІХ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2320-20#Text

30. Закон Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні 16.07.1999 996-XIV Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14

31. Закон Про охорону праці 14.10.1992 2694-XII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12

32.Постанова Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних 21.10.2015 835 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-п#Text

33. Постанова Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги 01.06.2011 869-2011-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/869-2011-п

34. Постанова Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт 08.07.2015 474-2015-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2015-п

35. Постанова Про затвердження Технічного регламенту, законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки 13.01.2016 94-2016-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/94-2016-п

36. Постанова Про затвердження порядку інформування оператором зовнішніх інженерних мереж власників (співвласників) будівлі про намір встановлення вузла комерційного обліку 06.06.2018 444-2018-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/444-2018-п

37. Про затвердження Порядку перерахування виконавцем комунальної послуги оператору зовнішніх інженерних мереж сплачених споживачами комунальних послуг коштів за встановлення вузлів комерційного обліку 13.06.2018 477-2018-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/477-2018-п

38. Наказ Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України 27.06.2008 190 Міністерство з питань житлово-комунального господарства України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0936-08

39. Наказ Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України 05.07.1995 30 Державний комітет України по житлово-комунальному господарству https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0231-95

40. Постанова Про затвердження Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки 24.02.2016 163-2016-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/163-2016-п

41. Постанова Порядок проведення перевірки відповідності якості надання деякихкомунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам,передбаченим договором про надання відповідності послуг 27.12.2018 1145-2018-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1145-2018-п

42. Постанова Про затвердження Порядку здійснення моніторингу стану оснащенності вузлами комерційного обліку та обміну інформацією між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження та Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо порушення вимог законодавства в частині відповідності засобів вимірювальної техніки вузлів комерційного обліку технічним регламентам, строків їх встановлення або заміни 26.07.2018 603-2018-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/603-2018-п

43. Постанова Про затвердження правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 05.07.2019 690-2019-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/690-2019-п

44. Наказ Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення 01.12.2017 316 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0056-18

45. Наказ Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обгрунтуванням такої необхідності 05.06.2018 130 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0753-18

46. Наказ Про затвердження Порядку обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води 15.08.2018 219 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1074-18

47. Наказ Про затвердження Порядку прийняття приладу обліку на абонентський облік 12.10.2018 270 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1304-18

48. Наказ Про затвердження порядку оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку 09.08.2018 206 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0990-18?lang=en

49. Наказ Про затвердження Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг 22.11.2018 315 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1502-18           

50. Закон України "Про водовідведення та очищення стічних вод" від 12.01.2023 року № 2887-ІХ  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2887-20#Text

51. Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 31.01.2020 № 23 "Про затвердження Вимог до формування рахунків на оплату послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0202-20#Text

 

Регуляторний акт комунального підприємства «Чорноморськводоканал»

Рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради від 27.05.2021р. №123 “Про внесення змін та доповнень до рішення Чорноморської міської ради Одеської області від 28.05.2015 №173 “Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств у систему водовідведення міста Чорноморська Одеського району Одеської області” та додаток №1 “Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Чорноморська Одеського району Одеської області”.

    

[files] => [{"name":"\u041d\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e-\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0432\u0456 \u0430\u043a\u0442\u0438, \u0449\u043e \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044e\u044e\u0442\u044c \u0441\u0444\u0435\u0440\u0443 \u043d\u0430\u0434\u0430\u043d\u043d\u044f \u043f\u043e\u0441\u043b\u0443\u0433 \u0437 \u0432\u043e\u0434\u043e\u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0447\u0430\u043d\u043d\u044f \u0442\u0430 \u0432\u043e\u0434\u043e\u0432\u0456\u0434\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u043d\u044f","link":"pages\/\u041d\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e--\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0432\u0456-\u0430\u043a\u0442\u0438,-\u0449\u043e-\u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044e\u044e\u0442\u044c-\u043d\u0430\u0434\u0430\u043d\u043d\u044f-\u043f\u043e\u0441\u043b\u0443\u0433-2019-\u0440\u0456\u043a.ods"}] [parent_id] => 36 [visible] => 1 [created_at] => 2019-06-05 19:16:37 [updated_at] => 2023-07-25 10:58:16 ) [changes:protected] => Array ( ) [casts:protected] => Array ( ) [classCastCache:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [dispatchesEvents:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [pageFiles] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object *RECURSION* ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [foreignKey:protected] => page_id [relatedKey:protected] => file_id ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [1] => App\File Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => files [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 466 [title] => Рішення 123 від 27.05.2023 р. [path] => aYFaCDPViATThMKTvgrOERk5ky3XtY6QYoLXUgTX.odt [sort] => 999 [created_at] => 2023-07-25 10:11:54 [updated_at] => 2023-07-25 10:11:54 ) [original:protected] => Array ( [id] => 466 [title] => Рішення 123 від 27.05.2023 р. [path] => aYFaCDPViATThMKTvgrOERk5ky3XtY6QYoLXUgTX.odt [sort] => 999 [created_at] => 2023-07-25 10:11:54 [updated_at] => 2023-07-25 10:11:54 [pivot_page_id] => 37 [pivot_file_id] => 466 ) [changes:protected] => Array ( ) [casts:protected] => Array ( ) [classCastCache:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [dispatchesEvents:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [pivot] => Illuminate\Database\Eloquent\Relations\Pivot Object ( [incrementing] => [guarded:protected] => Array ( ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => file_page [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [page_id] => 37 [file_id] => 466 ) [original:protected] => Array ( [page_id] => 37 [file_id] => 466 ) [changes:protected] => Array ( ) [casts:protected] => Array ( ) [classCastCache:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [dispatchesEvents:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [pivotParent] => App\Page Object ( [fillable:protected] => Array ( [0] => title [1] => content [2] => parent_id [3] => visible [4] => created_by [5] => modified_by ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => pages [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 37 [title] => Нормативно-правові акти, що регулюють сферу надання послуг з водопостачання та водовідведення [content] =>

      Нормативно-правові акти,

      що регулюють сферу надання послуг

      з централізованого водопостачання та водовідведення.

 1. Закон Конституція України 28.06.1996 254к/96-ВР Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

2. Закон Житловий кодекс України 30.06.1983 5464-X, Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10

3. Закон Водний кодекс України 06.06.1995 213/95-ВР Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-вр

4 .Кодекс Кодекс України про надра 27.07.1994 132/94-ВР Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-вр

5 .Кодекс Земельний кодекс України 25.10.2001 2768-III, Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14

6. Кодекс Господарський кодекс України 16.01.2003 436-IV Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15

7. Кодекс Цивільний кодекс України 16.01.2003 435-IV Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15

8. Кодекс Цивільний процесуальний кодекс України 18.03.2004 1618-IV, Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15

9. Кодекс Господарський процесуальний кодекс України 06.11.1991 1798-XII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12

10. Кодекс Кодекс адміністративного судочинства України 06.07.2005 2747-IV Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15

11. Кодекс Кодекс законів про працю України 10.12.1971 322-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08

12. Кодекс Податковий кодекс України 02.12.2010 2755-VI Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

13. Закон Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення 10.01.2002 2918-III, Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2918-14

14. Закон Про житлово-комунальні послуги 09.11.2017 2189-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19

15. Закон Про державне регулювання у сфері комунальних послуг 09.07.2010 2479-VI Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2479-17

16. Закон Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку 14.05.2015 417-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-19

17. Закон Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 29.11.2001 2866-III Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-14

18. Закон Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання 22.06.2017 2119-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2119-19

19. Закон Про природні монополії 20.04.2000 1682-III Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-14

20. Закон Про метрологію та метрологічну діяльність 05.06.2014 1314-VII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1314-18#Text

21. Закон Про захист прав споживачів 12.05.1991 1023-XII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12

22. Закон Про захист персональних даних 01.06.2010 2297-VI Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

23. Закон Про доступ до публічної інформації 13.01.2011 2939-VI Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

24. Закон Про інформацію 02.10.1992 2657-XIІ Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

25. Закон Про відкритість використання публічних коштів 11.02.2015 183-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-19

26. Закон Про публічні закупівлі 25.12.2015 922-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19

27. Закон Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії,природного газу,теплопостачання, централізованого постачання гарячої води,централізованого питного водопостачання та водовідведення 10.12.2015 887-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-19

28. Закон Про місцеве самоврядування в Україні 21.05.1997 280/97-ВР Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр

29. Закон України "Про управління відходами" від 20.06.2022 року № 2320-ІХ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2320-20#Text

30. Закон Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні 16.07.1999 996-XIV Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14

31. Закон Про охорону праці 14.10.1992 2694-XII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12

32.Постанова Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних 21.10.2015 835 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-п#Text

33. Постанова Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги 01.06.2011 869-2011-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/869-2011-п

34. Постанова Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт 08.07.2015 474-2015-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2015-п

35. Постанова Про затвердження Технічного регламенту, законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки 13.01.2016 94-2016-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/94-2016-п

36. Постанова Про затвердження порядку інформування оператором зовнішніх інженерних мереж власників (співвласників) будівлі про намір встановлення вузла комерційного обліку 06.06.2018 444-2018-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/444-2018-п

37. Про затвердження Порядку перерахування виконавцем комунальної послуги оператору зовнішніх інженерних мереж сплачених споживачами комунальних послуг коштів за встановлення вузлів комерційного обліку 13.06.2018 477-2018-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/477-2018-п

38. Наказ Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України 27.06.2008 190 Міністерство з питань житлово-комунального господарства України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0936-08

39. Наказ Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України 05.07.1995 30 Державний комітет України по житлово-комунальному господарству https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0231-95

40. Постанова Про затвердження Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки 24.02.2016 163-2016-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/163-2016-п

41. Постанова Порядок проведення перевірки відповідності якості надання деякихкомунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам,передбаченим договором про надання відповідності послуг 27.12.2018 1145-2018-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1145-2018-п

42. Постанова Про затвердження Порядку здійснення моніторингу стану оснащенності вузлами комерційного обліку та обміну інформацією між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження та Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо порушення вимог законодавства в частині відповідності засобів вимірювальної техніки вузлів комерційного обліку технічним регламентам, строків їх встановлення або заміни 26.07.2018 603-2018-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/603-2018-п

43. Постанова Про затвердження правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 05.07.2019 690-2019-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/690-2019-п

44. Наказ Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення 01.12.2017 316 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0056-18

45. Наказ Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обгрунтуванням такої необхідності 05.06.2018 130 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0753-18

46. Наказ Про затвердження Порядку обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води 15.08.2018 219 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1074-18

47. Наказ Про затвердження Порядку прийняття приладу обліку на абонентський облік 12.10.2018 270 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1304-18

48. Наказ Про затвердження порядку оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку 09.08.2018 206 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0990-18?lang=en

49. Наказ Про затвердження Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг 22.11.2018 315 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1502-18           

50. Закон України "Про водовідведення та очищення стічних вод" від 12.01.2023 року № 2887-ІХ  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2887-20#Text

51. Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 31.01.2020 № 23 "Про затвердження Вимог до формування рахунків на оплату послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0202-20#Text

 

Регуляторний акт комунального підприємства «Чорноморськводоканал»

Рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради від 27.05.2021р. №123 “Про внесення змін та доповнень до рішення Чорноморської міської ради Одеської області від 28.05.2015 №173 “Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств у систему водовідведення міста Чорноморська Одеського району Одеської області” та додаток №1 “Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Чорноморська Одеського району Одеської області”.

    

[files] => [{"name":"\u041d\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e-\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0432\u0456 \u0430\u043a\u0442\u0438, \u0449\u043e \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044e\u044e\u0442\u044c \u0441\u0444\u0435\u0440\u0443 \u043d\u0430\u0434\u0430\u043d\u043d\u044f \u043f\u043e\u0441\u043b\u0443\u0433 \u0437 \u0432\u043e\u0434\u043e\u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0447\u0430\u043d\u043d\u044f \u0442\u0430 \u0432\u043e\u0434\u043e\u0432\u0456\u0434\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u043d\u044f","link":"pages\/\u041d\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e--\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0432\u0456-\u0430\u043a\u0442\u0438,-\u0449\u043e-\u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044e\u044e\u0442\u044c-\u043d\u0430\u0434\u0430\u043d\u043d\u044f-\u043f\u043e\u0441\u043b\u0443\u0433-2019-\u0440\u0456\u043a.ods"}] [parent_id] => 36 [visible] => 1 [created_at] => 2019-06-05 19:16:37 [updated_at] => 2023-07-25 10:58:16 ) [original:protected] => Array ( [id] => 37 [title] => Нормативно-правові акти, що регулюють сферу надання послуг з водопостачання та водовідведення [content] =>

      Нормативно-правові акти,

      що регулюють сферу надання послуг

      з централізованого водопостачання та водовідведення.

 1. Закон Конституція України 28.06.1996 254к/96-ВР Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

2. Закон Житловий кодекс України 30.06.1983 5464-X, Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10

3. Закон Водний кодекс України 06.06.1995 213/95-ВР Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-вр

4 .Кодекс Кодекс України про надра 27.07.1994 132/94-ВР Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-вр

5 .Кодекс Земельний кодекс України 25.10.2001 2768-III, Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14

6. Кодекс Господарський кодекс України 16.01.2003 436-IV Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15

7. Кодекс Цивільний кодекс України 16.01.2003 435-IV Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15

8. Кодекс Цивільний процесуальний кодекс України 18.03.2004 1618-IV, Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15

9. Кодекс Господарський процесуальний кодекс України 06.11.1991 1798-XII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12

10. Кодекс Кодекс адміністративного судочинства України 06.07.2005 2747-IV Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15

11. Кодекс Кодекс законів про працю України 10.12.1971 322-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08

12. Кодекс Податковий кодекс України 02.12.2010 2755-VI Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

13. Закон Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення 10.01.2002 2918-III, Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2918-14

14. Закон Про житлово-комунальні послуги 09.11.2017 2189-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19

15. Закон Про державне регулювання у сфері комунальних послуг 09.07.2010 2479-VI Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2479-17

16. Закон Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку 14.05.2015 417-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-19

17. Закон Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 29.11.2001 2866-III Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-14

18. Закон Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання 22.06.2017 2119-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2119-19

19. Закон Про природні монополії 20.04.2000 1682-III Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-14

20. Закон Про метрологію та метрологічну діяльність 05.06.2014 1314-VII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1314-18#Text

21. Закон Про захист прав споживачів 12.05.1991 1023-XII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12

22. Закон Про захист персональних даних 01.06.2010 2297-VI Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

23. Закон Про доступ до публічної інформації 13.01.2011 2939-VI Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

24. Закон Про інформацію 02.10.1992 2657-XIІ Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

25. Закон Про відкритість використання публічних коштів 11.02.2015 183-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-19

26. Закон Про публічні закупівлі 25.12.2015 922-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19

27. Закон Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії,природного газу,теплопостачання, централізованого постачання гарячої води,централізованого питного водопостачання та водовідведення 10.12.2015 887-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-19

28. Закон Про місцеве самоврядування в Україні 21.05.1997 280/97-ВР Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр

29. Закон України "Про управління відходами" від 20.06.2022 року № 2320-ІХ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2320-20#Text

30. Закон Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні 16.07.1999 996-XIV Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14

31. Закон Про охорону праці 14.10.1992 2694-XII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12

32.Постанова Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних 21.10.2015 835 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-п#Text

33. Постанова Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги 01.06.2011 869-2011-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/869-2011-п

34. Постанова Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт 08.07.2015 474-2015-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2015-п

35. Постанова Про затвердження Технічного регламенту, законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки 13.01.2016 94-2016-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/94-2016-п

36. Постанова Про затвердження порядку інформування оператором зовнішніх інженерних мереж власників (співвласників) будівлі про намір встановлення вузла комерційного обліку 06.06.2018 444-2018-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/444-2018-п

37. Про затвердження Порядку перерахування виконавцем комунальної послуги оператору зовнішніх інженерних мереж сплачених споживачами комунальних послуг коштів за встановлення вузлів комерційного обліку 13.06.2018 477-2018-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/477-2018-п

38. Наказ Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України 27.06.2008 190 Міністерство з питань житлово-комунального господарства України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0936-08

39. Наказ Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України 05.07.1995 30 Державний комітет України по житлово-комунальному господарству https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0231-95

40. Постанова Про затвердження Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки 24.02.2016 163-2016-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/163-2016-п

41. Постанова Порядок проведення перевірки відповідності якості надання деякихкомунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам,передбаченим договором про надання відповідності послуг 27.12.2018 1145-2018-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1145-2018-п

42. Постанова Про затвердження Порядку здійснення моніторингу стану оснащенності вузлами комерційного обліку та обміну інформацією між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження та Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо порушення вимог законодавства в частині відповідності засобів вимірювальної техніки вузлів комерційного обліку технічним регламентам, строків їх встановлення або заміни 26.07.2018 603-2018-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/603-2018-п

43. Постанова Про затвердження правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 05.07.2019 690-2019-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/690-2019-п

44. Наказ Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення 01.12.2017 316 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0056-18

45. Наказ Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обгрунтуванням такої необхідності 05.06.2018 130 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0753-18

46. Наказ Про затвердження Порядку обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води 15.08.2018 219 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1074-18

47. Наказ Про затвердження Порядку прийняття приладу обліку на абонентський облік 12.10.2018 270 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1304-18

48. Наказ Про затвердження порядку оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку 09.08.2018 206 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0990-18?lang=en

49. Наказ Про затвердження Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг 22.11.2018 315 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1502-18           

50. Закон України "Про водовідведення та очищення стічних вод" від 12.01.2023 року № 2887-ІХ  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2887-20#Text

51. Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 31.01.2020 № 23 "Про затвердження Вимог до формування рахунків на оплату послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0202-20#Text

 

Регуляторний акт комунального підприємства «Чорноморськводоканал»

Рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради від 27.05.2021р. №123 “Про внесення змін та доповнень до рішення Чорноморської міської ради Одеської області від 28.05.2015 №173 “Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств у систему водовідведення міста Чорноморська Одеського району Одеської області” та додаток №1 “Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Чорноморська Одеського району Одеської області”.

    

[files] => [{"name":"\u041d\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e-\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0432\u0456 \u0430\u043a\u0442\u0438, \u0449\u043e \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044e\u044e\u0442\u044c \u0441\u0444\u0435\u0440\u0443 \u043d\u0430\u0434\u0430\u043d\u043d\u044f \u043f\u043e\u0441\u043b\u0443\u0433 \u0437 \u0432\u043e\u0434\u043e\u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0447\u0430\u043d\u043d\u044f \u0442\u0430 \u0432\u043e\u0434\u043e\u0432\u0456\u0434\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u043d\u044f","link":"pages\/\u041d\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e--\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0432\u0456-\u0430\u043a\u0442\u0438,-\u0449\u043e-\u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044e\u044e\u0442\u044c-\u043d\u0430\u0434\u0430\u043d\u043d\u044f-\u043f\u043e\u0441\u043b\u0443\u0433-2019-\u0440\u0456\u043a.ods"}] [parent_id] => 36 [visible] => 1 [created_at] => 2019-06-05 19:16:37 [updated_at] => 2023-07-25 10:58:16 ) [changes:protected] => Array ( ) [casts:protected] => Array ( ) [classCastCache:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [dispatchesEvents:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [pageFiles] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object *RECURSION* ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [foreignKey:protected] => page_id [relatedKey:protected] => file_id ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [2] => App\File Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => files [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 467 [title] => Додаток до рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради від 27.05.2021 р. № 123 [path] => gRs4vQ1G4wI1IGdWkbOBlei8qguPbxqPQ1KV5LkF.odt [sort] => 999 [created_at] => 2023-07-25 10:28:17 [updated_at] => 2023-07-25 10:28:17 ) [original:protected] => Array ( [id] => 467 [title] => Додаток до рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради від 27.05.2021 р. № 123 [path] => gRs4vQ1G4wI1IGdWkbOBlei8qguPbxqPQ1KV5LkF.odt [sort] => 999 [created_at] => 2023-07-25 10:28:17 [updated_at] => 2023-07-25 10:28:17 [pivot_page_id] => 37 [pivot_file_id] => 467 ) [changes:protected] => Array ( ) [casts:protected] => Array ( ) [classCastCache:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [dispatchesEvents:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [pivot] => Illuminate\Database\Eloquent\Relations\Pivot Object ( [incrementing] => [guarded:protected] => Array ( ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => file_page [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [page_id] => 37 [file_id] => 467 ) [original:protected] => Array ( [page_id] => 37 [file_id] => 467 ) [changes:protected] => Array ( ) [casts:protected] => Array ( ) [classCastCache:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [dispatchesEvents:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [pivotParent] => App\Page Object ( [fillable:protected] => Array ( [0] => title [1] => content [2] => parent_id [3] => visible [4] => created_by [5] => modified_by ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => pages [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 37 [title] => Нормативно-правові акти, що регулюють сферу надання послуг з водопостачання та водовідведення [content] =>

      Нормативно-правові акти,

      що регулюють сферу надання послуг

      з централізованого водопостачання та водовідведення.

 1. Закон Конституція України 28.06.1996 254к/96-ВР Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

2. Закон Житловий кодекс України 30.06.1983 5464-X, Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10

3. Закон Водний кодекс України 06.06.1995 213/95-ВР Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-вр

4 .Кодекс Кодекс України про надра 27.07.1994 132/94-ВР Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-вр

5 .Кодекс Земельний кодекс України 25.10.2001 2768-III, Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14

6. Кодекс Господарський кодекс України 16.01.2003 436-IV Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15

7. Кодекс Цивільний кодекс України 16.01.2003 435-IV Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15

8. Кодекс Цивільний процесуальний кодекс України 18.03.2004 1618-IV, Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15

9. Кодекс Господарський процесуальний кодекс України 06.11.1991 1798-XII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12

10. Кодекс Кодекс адміністративного судочинства України 06.07.2005 2747-IV Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15

11. Кодекс Кодекс законів про працю України 10.12.1971 322-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08

12. Кодекс Податковий кодекс України 02.12.2010 2755-VI Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

13. Закон Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення 10.01.2002 2918-III, Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2918-14

14. Закон Про житлово-комунальні послуги 09.11.2017 2189-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19

15. Закон Про державне регулювання у сфері комунальних послуг 09.07.2010 2479-VI Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2479-17

16. Закон Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку 14.05.2015 417-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-19

17. Закон Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 29.11.2001 2866-III Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-14

18. Закон Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання 22.06.2017 2119-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2119-19

19. Закон Про природні монополії 20.04.2000 1682-III Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-14

20. Закон Про метрологію та метрологічну діяльність 05.06.2014 1314-VII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1314-18#Text

21. Закон Про захист прав споживачів 12.05.1991 1023-XII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12

22. Закон Про захист персональних даних 01.06.2010 2297-VI Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

23. Закон Про доступ до публічної інформації 13.01.2011 2939-VI Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

24. Закон Про інформацію 02.10.1992 2657-XIІ Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

25. Закон Про відкритість використання публічних коштів 11.02.2015 183-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-19

26. Закон Про публічні закупівлі 25.12.2015 922-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19

27. Закон Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії,природного газу,теплопостачання, централізованого постачання гарячої води,централізованого питного водопостачання та водовідведення 10.12.2015 887-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-19

28. Закон Про місцеве самоврядування в Україні 21.05.1997 280/97-ВР Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр

29. Закон України "Про управління відходами" від 20.06.2022 року № 2320-ІХ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2320-20#Text

30. Закон Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні 16.07.1999 996-XIV Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14

31. Закон Про охорону праці 14.10.1992 2694-XII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12

32.Постанова Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних 21.10.2015 835 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-п#Text

33. Постанова Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги 01.06.2011 869-2011-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/869-2011-п

34. Постанова Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт 08.07.2015 474-2015-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2015-п

35. Постанова Про затвердження Технічного регламенту, законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки 13.01.2016 94-2016-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/94-2016-п

36. Постанова Про затвердження порядку інформування оператором зовнішніх інженерних мереж власників (співвласників) будівлі про намір встановлення вузла комерційного обліку 06.06.2018 444-2018-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/444-2018-п

37. Про затвердження Порядку перерахування виконавцем комунальної послуги оператору зовнішніх інженерних мереж сплачених споживачами комунальних послуг коштів за встановлення вузлів комерційного обліку 13.06.2018 477-2018-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/477-2018-п

38. Наказ Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України 27.06.2008 190 Міністерство з питань житлово-комунального господарства України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0936-08

39. Наказ Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України 05.07.1995 30 Державний комітет України по житлово-комунальному господарству https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0231-95

40. Постанова Про затвердження Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки 24.02.2016 163-2016-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/163-2016-п

41. Постанова Порядок проведення перевірки відповідності якості надання деякихкомунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам,передбаченим договором про надання відповідності послуг 27.12.2018 1145-2018-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1145-2018-п

42. Постанова Про затвердження Порядку здійснення моніторингу стану оснащенності вузлами комерційного обліку та обміну інформацією між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження та Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо порушення вимог законодавства в частині відповідності засобів вимірювальної техніки вузлів комерційного обліку технічним регламентам, строків їх встановлення або заміни 26.07.2018 603-2018-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/603-2018-п

43. Постанова Про затвердження правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 05.07.2019 690-2019-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/690-2019-п

44. Наказ Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення 01.12.2017 316 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0056-18

45. Наказ Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обгрунтуванням такої необхідності 05.06.2018 130 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0753-18

46. Наказ Про затвердження Порядку обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води 15.08.2018 219 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1074-18

47. Наказ Про затвердження Порядку прийняття приладу обліку на абонентський облік 12.10.2018 270 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1304-18

48. Наказ Про затвердження порядку оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку 09.08.2018 206 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0990-18?lang=en

49. Наказ Про затвердження Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг 22.11.2018 315 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1502-18           

50. Закон України "Про водовідведення та очищення стічних вод" від 12.01.2023 року № 2887-ІХ  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2887-20#Text

51. Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 31.01.2020 № 23 "Про затвердження Вимог до формування рахунків на оплату послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0202-20#Text

 

Регуляторний акт комунального підприємства «Чорноморськводоканал»

Рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради від 27.05.2021р. №123 “Про внесення змін та доповнень до рішення Чорноморської міської ради Одеської області від 28.05.2015 №173 “Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств у систему водовідведення міста Чорноморська Одеського району Одеської області” та додаток №1 “Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Чорноморська Одеського району Одеської області”.

    

[files] => [{"name":"\u041d\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e-\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0432\u0456 \u0430\u043a\u0442\u0438, \u0449\u043e \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044e\u044e\u0442\u044c \u0441\u0444\u0435\u0440\u0443 \u043d\u0430\u0434\u0430\u043d\u043d\u044f \u043f\u043e\u0441\u043b\u0443\u0433 \u0437 \u0432\u043e\u0434\u043e\u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0447\u0430\u043d\u043d\u044f \u0442\u0430 \u0432\u043e\u0434\u043e\u0432\u0456\u0434\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u043d\u044f","link":"pages\/\u041d\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e--\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0432\u0456-\u0430\u043a\u0442\u0438,-\u0449\u043e-\u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044e\u044e\u0442\u044c-\u043d\u0430\u0434\u0430\u043d\u043d\u044f-\u043f\u043e\u0441\u043b\u0443\u0433-2019-\u0440\u0456\u043a.ods"}] [parent_id] => 36 [visible] => 1 [created_at] => 2019-06-05 19:16:37 [updated_at] => 2023-07-25 10:58:16 ) [original:protected] => Array ( [id] => 37 [title] => Нормативно-правові акти, що регулюють сферу надання послуг з водопостачання та водовідведення [content] =>

      Нормативно-правові акти,

      що регулюють сферу надання послуг

      з централізованого водопостачання та водовідведення.

 1. Закон Конституція України 28.06.1996 254к/96-ВР Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

2. Закон Житловий кодекс України 30.06.1983 5464-X, Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10

3. Закон Водний кодекс України 06.06.1995 213/95-ВР Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-вр

4 .Кодекс Кодекс України про надра 27.07.1994 132/94-ВР Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-вр

5 .Кодекс Земельний кодекс України 25.10.2001 2768-III, Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14

6. Кодекс Господарський кодекс України 16.01.2003 436-IV Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15

7. Кодекс Цивільний кодекс України 16.01.2003 435-IV Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15

8. Кодекс Цивільний процесуальний кодекс України 18.03.2004 1618-IV, Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15

9. Кодекс Господарський процесуальний кодекс України 06.11.1991 1798-XII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12

10. Кодекс Кодекс адміністративного судочинства України 06.07.2005 2747-IV Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15

11. Кодекс Кодекс законів про працю України 10.12.1971 322-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08

12. Кодекс Податковий кодекс України 02.12.2010 2755-VI Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

13. Закон Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення 10.01.2002 2918-III, Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2918-14

14. Закон Про житлово-комунальні послуги 09.11.2017 2189-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19

15. Закон Про державне регулювання у сфері комунальних послуг 09.07.2010 2479-VI Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2479-17

16. Закон Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку 14.05.2015 417-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-19

17. Закон Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 29.11.2001 2866-III Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-14

18. Закон Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання 22.06.2017 2119-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2119-19

19. Закон Про природні монополії 20.04.2000 1682-III Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-14

20. Закон Про метрологію та метрологічну діяльність 05.06.2014 1314-VII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1314-18#Text

21. Закон Про захист прав споживачів 12.05.1991 1023-XII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12

22. Закон Про захист персональних даних 01.06.2010 2297-VI Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

23. Закон Про доступ до публічної інформації 13.01.2011 2939-VI Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

24. Закон Про інформацію 02.10.1992 2657-XIІ Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

25. Закон Про відкритість використання публічних коштів 11.02.2015 183-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-19

26. Закон Про публічні закупівлі 25.12.2015 922-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19

27. Закон Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії,природного газу,теплопостачання, централізованого постачання гарячої води,централізованого питного водопостачання та водовідведення 10.12.2015 887-VIII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-19

28. Закон Про місцеве самоврядування в Україні 21.05.1997 280/97-ВР Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр

29. Закон України "Про управління відходами" від 20.06.2022 року № 2320-ІХ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2320-20#Text

30. Закон Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні 16.07.1999 996-XIV Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14

31. Закон Про охорону праці 14.10.1992 2694-XII Верховна Рада України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12

32.Постанова Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних 21.10.2015 835 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-п#Text

33. Постанова Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги 01.06.2011 869-2011-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/869-2011-п

34. Постанова Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт 08.07.2015 474-2015-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2015-п

35. Постанова Про затвердження Технічного регламенту, законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки 13.01.2016 94-2016-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/94-2016-п

36. Постанова Про затвердження порядку інформування оператором зовнішніх інженерних мереж власників (співвласників) будівлі про намір встановлення вузла комерційного обліку 06.06.2018 444-2018-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/444-2018-п

37. Про затвердження Порядку перерахування виконавцем комунальної послуги оператору зовнішніх інженерних мереж сплачених споживачами комунальних послуг коштів за встановлення вузлів комерційного обліку 13.06.2018 477-2018-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/477-2018-п

38. Наказ Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України 27.06.2008 190 Міністерство з питань житлово-комунального господарства України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0936-08

39. Наказ Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України 05.07.1995 30 Державний комітет України по житлово-комунальному господарству https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0231-95

40. Постанова Про затвердження Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки 24.02.2016 163-2016-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/163-2016-п

41. Постанова Порядок проведення перевірки відповідності якості надання деякихкомунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам,передбаченим договором про надання відповідності послуг 27.12.2018 1145-2018-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1145-2018-п

42. Постанова Про затвердження Порядку здійснення моніторингу стану оснащенності вузлами комерційного обліку та обміну інформацією між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження та Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо порушення вимог законодавства в частині відповідності засобів вимірювальної техніки вузлів комерційного обліку технічним регламентам, строків їх встановлення або заміни 26.07.2018 603-2018-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/603-2018-п

43. Постанова Про затвердження правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 05.07.2019 690-2019-п Кабінет Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/690-2019-п

44. Наказ Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення 01.12.2017 316 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0056-18

45. Наказ Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обгрунтуванням такої необхідності 05.06.2018 130 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0753-18

46. Наказ Про затвердження Порядку обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води 15.08.2018 219 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1074-18

47. Наказ Про затвердження Порядку прийняття приладу обліку на абонентський облік 12.10.2018 270 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1304-18

48. Наказ Про затвердження порядку оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку 09.08.2018 206 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0990-18?lang=en

49. Наказ Про затвердження Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг 22.11.2018 315 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1502-18           

50. Закон України "Про водовідведення та очищення стічних вод" від 12.01.2023 року № 2887-ІХ  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2887-20#Text

51. Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 31.01.2020 № 23 "Про затвердження Вимог до формування рахунків на оплату послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0202-20#Text

 

Регуляторний акт комунального підприємства «Чорноморськводоканал»

Рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради від 27.05.2021р. №123 “Про внесення змін та доповнень до рішення Чорноморської міської ради Одеської області від 28.05.2015 №173 “Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств у систему водовідведення міста Чорноморська Одеського району Одеської області” та додаток №1 “Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Чорноморська Одеського району Одеської області”.

    

[files] => [{"name":"\u041d\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e-\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0432\u0456 \u0430\u043a\u0442\u0438, \u0449\u043e \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044e\u044e\u0442\u044c \u0441\u0444\u0435\u0440\u0443 \u043d\u0430\u0434\u0430\u043d\u043d\u044f \u043f\u043e\u0441\u043b\u0443\u0433 \u0437 \u0432\u043e\u0434\u043e\u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0447\u0430\u043d\u043d\u044f \u0442\u0430 \u0432\u043e\u0434\u043e\u0432\u0456\u0434\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u043d\u044f","link":"pages\/\u041d\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e--\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0432\u0456-\u0430\u043a\u0442\u0438,-\u0449\u043e-\u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044e\u044e\u0442\u044c-\u043d\u0430\u0434\u0430\u043d\u043d\u044f-\u043f\u043e\u0441\u043b\u0443\u0433-2019-\u0440\u0456\u043a.ods"}] [parent_id] => 36 [visible] => 1 [created_at] => 2019-06-05 19:16:37 [updated_at] => 2023-07-25 10:58:16 ) [changes:protected] => Array ( ) [casts:protected] => Array ( ) [classCastCache:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [dispatchesEvents:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [pageFiles] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object *RECURSION* ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [foreignKey:protected] => page_id [relatedKey:protected] => file_id ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) )