Нормативно-правові акти, що регулюють сферу надання послуг з водопостачання та водовідведення

                                                         Нормативно-правові акти,
                                               що регулюють  сферу надання послуг
                          з централізованого водопостачання та водовідведення.

Конституція України, 

Житловий кодекс України від 30.06.1983р., 

Водний кодекс України від 06.06.1995р. № 213,

Кодекс України про надра від 27.07.1994р. № 132, 

Земельний кодекс України від 25.10.2001р. № 2768, 

Господарський кодекс України від 16.01.2003р. № 436, 

Цивільний кодекс України від 06.06.1995р. № 213, 

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. №1618, 

Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991р. №1798, 

Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005р. №2747.

- Закони України:

“Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення” від 10.01.2002р. № 2918,  

“Про житлово-комунальні послуги” від 09.11.2017р. №2189, 

“Про державне регулювання у сфері комунальних послуг” від 26.11.2016р. №2479,

“Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку” від 14.05.2015р. № 417,

“Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку” від 29.11.2001р. № 2866, 

“Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання” від 22.06.2017р. № 2119,  

“Про природні монополії” від 20.04.2000р. №1682,

“Про метрологію та метрологічну діяльність” від 05.06.2014р. №1314-VII,

“Про захист прав споживачів” від 12.05.1991р. №1023,

“Про захист персональних даних” від 01.06.2010р. №2297, 

“Про доступ до публічної інформації” від 13.01.2011р. № 2939, 

“Про інформацію” від 02.10.1992р. № 2657, 

“Про відкритість використання публічних коштів” від 11.02.2015р. № 183, 

“Про публічні закупівлі” від 25.12.2015р. № 922,  

“Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення” від 10.12.2015р. № 887,

“Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997р., та ін. 

“Про відходи” від 5 березня 1998 року № 187/98-ВР .

- Постанови Кабінета Міністрів України:

“Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги” від 01.06.2011р. №869,

“Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт” від 08.07.2015р №474,

“Про затвердження Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки” від 13.01.2016 р. №94,

“Про затвердження Порядку інформування оператором зовнішніх інженерних мереж власників (співвласників) будівлі про намір встановлення вузла комерційного обліку”№444 від 06.06.2018р.,

“Про затвердження порядку перерахування виконавцем комунальної послуги оператору зовнішніх інженерних мереж сплачених споживачами комунальних послуг та власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання, внесків за встановлення вузлів комерційного обліку” від 13.06.2018р. №477,

“Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України”, затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 р. № 190

“Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України”, затверджені наказом Держжитлокомунгоспу України від 05.07.1995 р. № 30

“Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення”, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р. № 630.

“Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення” від 01.12.2017 р. № 316 .

“Про затвердження Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки” від 24.02.2016 р. № 163.

“Порядок проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідності послуг”, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1145.

“Про затвердження Порядку здійснення моніторингу стану оснащенності вузлами комерційного обліку та порядок обміну інформацією між органом, який здійснює моніторинг стану оснащенності вузлами комерційного обліку комунальних послуг та органом, уповноваженим на прийняття рішень про притягнення до відповідальності за порушення” - Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2018 р. № 603.

“Про затвердження Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення” від 5 липня 2019 р. № 690. 

“Про затвердження Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами” від 10 грудня 2008 р. № 1070.

- Накази Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України:

“Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обгрунтуванням такої необхідності” від 05.06.2018р. № 130.

“Про затвердження Порядку обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води” від 15.08.2018р. №219.

“Про затвердження Порядку прийняття приладу обліку на абонентський облік” від 12.10.2018р. № 270.

“Про затвердження порядку оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку” від 09.08.2018р. № 206.

“Про затвердження Порядку інформування оператором зовнішніх інженерних мереж власників (співвласників) будівлі про намір встановлення вузла комерційного обліку” від 06.06.2018р. №444.

“Про затвердження порядку прийняття приладів обліку на абонентський облік” від 12.10.2018р. №270.

“Про затвердження Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг” від 22.11.2018р. № 315.

- іншим діючим законодавством України.

Регуляторний акт комунального підприємства «Чорноморськводоканал»

Рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради від 27.05.2021р. №123 “Про внесення змін та доповнень до рішення Чорноморської міської ради Одеської області від 28.05.2015 №173 “Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств у систему водовідведення міста Чорноморська Одеського району Одеської області” та додаток №1 “Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Чорноморська Одеського району Одеської області”.

 

              Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object
(
  [items:protected] => Array
    (
      [0] => App\File Object
        (
          [connection:protected] => mysql
          [table:protected] => files
          [primaryKey:protected] => id
          [keyType:protected] => int
          [incrementing] => 1
          [with:protected] => Array
            (
            )

          [withCount:protected] => Array
            (
            )

          [perPage:protected] => 15
          [exists] => 1
          [wasRecentlyCreated] => 
          [attributes:protected] => Array
            (
              [id] => 316
              [title] => Нормативно-правові акти, що регулюють сферу надання послуг з водопостачання та водовідведення
              [path] => 9ABuVCgtM03yUkEKtFfwgE1B7Psx2qBSwCQLtVxE.ods
              [sort] => 999
              [created_at] => 2021-08-04 08:23:17
              [updated_at] => 2021-08-04 08:23:17
            )

          [original:protected] => Array
            (
              [id] => 316
              [title] => Нормативно-правові акти, що регулюють сферу надання послуг з водопостачання та водовідведення
              [path] => 9ABuVCgtM03yUkEKtFfwgE1B7Psx2qBSwCQLtVxE.ods
              [sort] => 999
              [created_at] => 2021-08-04 08:23:17
              [updated_at] => 2021-08-04 08:23:17
              [pivot_page_id] => 37
              [pivot_file_id] => 316
            )

          [changes:protected] => Array
            (
            )

          [casts:protected] => Array
            (
            )

          [classCastCache:protected] => Array
            (
            )

          [dates:protected] => Array
            (
            )

          [dateFormat:protected] => 
          [appends:protected] => Array
            (
            )

          [dispatchesEvents:protected] => Array
            (
            )

          [observables:protected] => Array
            (
            )

          [relations:protected] => Array
            (
              [pivot] => Illuminate\Database\Eloquent\Relations\Pivot Object
                (
                  [incrementing] => 
                  [guarded:protected] => Array
                    (
                    )

                  [connection:protected] => mysql
                  [table:protected] => file_page
                  [primaryKey:protected] => id
                  [keyType:protected] => int
                  [with:protected] => Array
                    (
                    )

                  [withCount:protected] => Array
                    (
                    )

                  [perPage:protected] => 15
                  [exists] => 1
                  [wasRecentlyCreated] => 
                  [attributes:protected] => Array
                    (
                      [page_id] => 37
                      [file_id] => 316
                    )

                  [original:protected] => Array
                    (
                      [page_id] => 37
                      [file_id] => 316
                    )

                  [changes:protected] => Array
                    (
                    )

                  [casts:protected] => Array
                    (
                    )

                  [classCastCache:protected] => Array
                    (
                    )

                  [dates:protected] => Array
                    (
                    )

                  [dateFormat:protected] => 
                  [appends:protected] => Array
                    (
                    )

                  [dispatchesEvents:protected] => Array
                    (
                    )

                  [observables:protected] => Array
                    (
                    )

                  [relations:protected] => Array
                    (
                    )

                  [touches:protected] => Array
                    (
                    )

                  [timestamps] => 
                  [hidden:protected] => Array
                    (
                    )

                  [visible:protected] => Array
                    (
                    )

                  [fillable:protected] => Array
                    (
                    )

                  [pivotParent] => App\Page Object
                    (
                      [fillable:protected] => Array
                        (
                          [0] => title
                          [1] => content
                          [2] => parent_id
                          [3] => visible
                          [4] => created_by
                          [5] => modified_by
                        )

                      [connection:protected] => mysql
                      [table:protected] => pages
                      [primaryKey:protected] => id
                      [keyType:protected] => int
                      [incrementing] => 1
                      [with:protected] => Array
                        (
                        )

                      [withCount:protected] => Array
                        (
                        )

                      [perPage:protected] => 15
                      [exists] => 1
                      [wasRecentlyCreated] => 
                      [attributes:protected] => Array
                        (
                          [id] => 37
                          [title] => Нормативно-правові акти, що регулюють сферу надання послуг з водопостачання та водовідведення
                          [content] => 

                                                         Нормативно-правові акти,
                                               що регулюють  сферу надання послуг
                          з централізованого водопостачання та водовідведення.

Конституція України, 

Житловий кодекс України від 30.06.1983р., 

Водний кодекс України від 06.06.1995р. № 213,

Кодекс України про надра від 27.07.1994р. № 132, 

Земельний кодекс України від 25.10.2001р. № 2768, 

Господарський кодекс України від 16.01.2003р. № 436, 

Цивільний кодекс України від 06.06.1995р. № 213, 

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. №1618, 

Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991р. №1798, 

Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005р. №2747.

- Закони України:

“Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення” від 10.01.2002р. № 2918,  

“Про житлово-комунальні послуги” від 09.11.2017р. №2189, 

“Про державне регулювання у сфері комунальних послуг” від 26.11.2016р. №2479,

“Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку” від 14.05.2015р. № 417,

“Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку” від 29.11.2001р. № 2866, 

“Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання” від 22.06.2017р. № 2119,  

“Про природні монополії” від 20.04.2000р. №1682,

“Про метрологію та метрологічну діяльність” від 05.06.2014р. №1314-VII,

“Про захист прав споживачів” від 12.05.1991р. №1023,

“Про захист персональних даних” від 01.06.2010р. №2297, 

“Про доступ до публічної інформації” від 13.01.2011р. № 2939, 

“Про інформацію” від 02.10.1992р. № 2657, 

“Про відкритість використання публічних коштів” від 11.02.2015р. № 183, 

“Про публічні закупівлі” від 25.12.2015р. № 922,  

“Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення” від 10.12.2015р. № 887,

“Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997р., та ін. 

“Про відходи” від 5 березня 1998 року № 187/98-ВР .

- Постанови Кабінета Міністрів України:

“Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги” від 01.06.2011р. №869,

“Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт” від 08.07.2015р №474,

“Про затвердження Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки” від 13.01.2016 р. №94,

“Про затвердження Порядку інформування оператором зовнішніх інженерних мереж власників (співвласників) будівлі про намір встановлення вузла комерційного обліку”№444 від 06.06.2018р.,

“Про затвердження порядку перерахування виконавцем комунальної послуги оператору зовнішніх інженерних мереж сплачених споживачами комунальних послуг та власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання, внесків за встановлення вузлів комерційного обліку” від 13.06.2018р. №477,

“Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України”, затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 р. № 190

“Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України”, затверджені наказом Держжитлокомунгоспу України від 05.07.1995 р. № 30

“Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення”, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р. № 630.

“Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення” від 01.12.2017 р. № 316 .

“Про затвердження Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки” від 24.02.2016 р. № 163.

“Порядок проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідності послуг”, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1145.

“Про затвердження Порядку здійснення моніторингу стану оснащенності вузлами комерційного обліку та порядок обміну інформацією між органом, який здійснює моніторинг стану оснащенності вузлами комерційного обліку комунальних послуг та органом, уповноваженим на прийняття рішень про притягнення до відповідальності за порушення” - Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2018 р. № 603.

“Про затвердження Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення” від 5 липня 2019 р. № 690. 

“Про затвердження Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами” від 10 грудня 2008 р. № 1070.

- Накази Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України:

“Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обгрунтуванням такої необхідності” від 05.06.2018р. № 130.

“Про затвердження Порядку обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води” від 15.08.2018р. №219.

“Про затвердження Порядку прийняття приладу обліку на абонентський облік” від 12.10.2018р. № 270.

“Про затвердження порядку оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку” від 09.08.2018р. № 206.

“Про затвердження Порядку інформування оператором зовнішніх інженерних мереж власників (співвласників) будівлі про намір встановлення вузла комерційного обліку” від 06.06.2018р. №444.

“Про затвердження порядку прийняття приладів обліку на абонентський облік” від 12.10.2018р. №270.

“Про затвердження Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг” від 22.11.2018р. № 315.

- іншим діючим законодавством України.

Регуляторний акт комунального підприємства «Чорноморськводоканал»

Рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради від 27.05.2021р. №123 “Про внесення змін та доповнень до рішення Чорноморської міської ради Одеської області від 28.05.2015 №173 “Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств у систему водовідведення міста Чорноморська Одеського району Одеської області” та додаток №1 “Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Чорноморська Одеського району Одеської області”.

 

[files] => [{"name":"\u041d\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e-\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0432\u0456 \u0430\u043a\u0442\u0438, \u0449\u043e \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044e\u044e\u0442\u044c \u0441\u0444\u0435\u0440\u0443 \u043d\u0430\u0434\u0430\u043d\u043d\u044f \u043f\u043e\u0441\u043b\u0443\u0433 \u0437 \u0432\u043e\u0434\u043e\u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0447\u0430\u043d\u043d\u044f \u0442\u0430 \u0432\u043e\u0434\u043e\u0432\u0456\u0434\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u043d\u044f","link":"pages\/\u041d\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e--\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0432\u0456-\u0430\u043a\u0442\u0438,-\u0449\u043e-\u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044e\u044e\u0442\u044c-\u043d\u0430\u0434\u0430\u043d\u043d\u044f-\u043f\u043e\u0441\u043b\u0443\u0433-2019-\u0440\u0456\u043a.ods"}] [parent_id] => 36 [visible] => 1 [created_at] => 2019-06-05 19:16:37 [updated_at] => 2021-06-03 16:08:31 ) [original:protected] => Array ( [id] => 37 [title] => Нормативно-правові акти, що регулюють сферу надання послуг з водопостачання та водовідведення [content] =>

                                                         Нормативно-правові акти,
                                               що регулюють  сферу надання послуг
                          з централізованого водопостачання та водовідведення.

Конституція України, 

Житловий кодекс України від 30.06.1983р., 

Водний кодекс України від 06.06.1995р. № 213,

Кодекс України про надра від 27.07.1994р. № 132, 

Земельний кодекс України від 25.10.2001р. № 2768, 

Господарський кодекс України від 16.01.2003р. № 436, 

Цивільний кодекс України від 06.06.1995р. № 213, 

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. №1618, 

Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991р. №1798, 

Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005р. №2747.

- Закони України:

“Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення” від 10.01.2002р. № 2918,  

“Про житлово-комунальні послуги” від 09.11.2017р. №2189, 

“Про державне регулювання у сфері комунальних послуг” від 26.11.2016р. №2479,

“Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку” від 14.05.2015р. № 417,

“Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку” від 29.11.2001р. № 2866, 

“Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання” від 22.06.2017р. № 2119,  

“Про природні монополії” від 20.04.2000р. №1682,

“Про метрологію та метрологічну діяльність” від 05.06.2014р. №1314-VII,

“Про захист прав споживачів” від 12.05.1991р. №1023,

“Про захист персональних даних” від 01.06.2010р. №2297, 

“Про доступ до публічної інформації” від 13.01.2011р. № 2939, 

“Про інформацію” від 02.10.1992р. № 2657, 

“Про відкритість використання публічних коштів” від 11.02.2015р. № 183, 

“Про публічні закупівлі” від 25.12.2015р. № 922,  

“Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення” від 10.12.2015р. № 887,

“Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997р., та ін. 

“Про відходи” від 5 березня 1998 року № 187/98-ВР .

- Постанови Кабінета Міністрів України:

“Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги” від 01.06.2011р. №869,

“Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт” від 08.07.2015р №474,

“Про затвердження Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки” від 13.01.2016 р. №94,

“Про затвердження Порядку інформування оператором зовнішніх інженерних мереж власників (співвласників) будівлі про намір встановлення вузла комерційного обліку”№444 від 06.06.2018р.,

“Про затвердження порядку перерахування виконавцем комунальної послуги оператору зовнішніх інженерних мереж сплачених споживачами комунальних послуг та власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання, внесків за встановлення вузлів комерційного обліку” від 13.06.2018р. №477,

“Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України”, затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 р. № 190

“Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України”, затверджені наказом Держжитлокомунгоспу України від 05.07.1995 р. № 30

“Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення”, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р. № 630.

“Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення” від 01.12.2017 р. № 316 .

“Про затвердження Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки” від 24.02.2016 р. № 163.

“Порядок проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідності послуг”, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1145.

“Про затвердження Порядку здійснення моніторингу стану оснащенності вузлами комерційного обліку та порядок обміну інформацією між органом, який здійснює моніторинг стану оснащенності вузлами комерційного обліку комунальних послуг та органом, уповноваженим на прийняття рішень про притягнення до відповідальності за порушення” - Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2018 р. № 603.

“Про затвердження Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення” від 5 липня 2019 р. № 690. 

“Про затвердження Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами” від 10 грудня 2008 р. № 1070.

- Накази Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України:

“Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обгрунтуванням такої необхідності” від 05.06.2018р. № 130.

“Про затвердження Порядку обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води” від 15.08.2018р. №219.

“Про затвердження Порядку прийняття приладу обліку на абонентський облік” від 12.10.2018р. № 270.

“Про затвердження порядку оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку” від 09.08.2018р. № 206.

“Про затвердження Порядку інформування оператором зовнішніх інженерних мереж власників (співвласників) будівлі про намір встановлення вузла комерційного обліку” від 06.06.2018р. №444.

“Про затвердження порядку прийняття приладів обліку на абонентський облік” від 12.10.2018р. №270.

“Про затвердження Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг” від 22.11.2018р. № 315.

- іншим діючим законодавством України.

Регуляторний акт комунального підприємства «Чорноморськводоканал»

Рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради від 27.05.2021р. №123 “Про внесення змін та доповнень до рішення Чорноморської міської ради Одеської області від 28.05.2015 №173 “Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств у систему водовідведення міста Чорноморська Одеського району Одеської області” та додаток №1 “Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Чорноморська Одеського району Одеської області”.

 

[files] => [{"name":"\u041d\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e-\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0432\u0456 \u0430\u043a\u0442\u0438, \u0449\u043e \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044e\u044e\u0442\u044c \u0441\u0444\u0435\u0440\u0443 \u043d\u0430\u0434\u0430\u043d\u043d\u044f \u043f\u043e\u0441\u043b\u0443\u0433 \u0437 \u0432\u043e\u0434\u043e\u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0447\u0430\u043d\u043d\u044f \u0442\u0430 \u0432\u043e\u0434\u043e\u0432\u0456\u0434\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u043d\u044f","link":"pages\/\u041d\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e--\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0432\u0456-\u0430\u043a\u0442\u0438,-\u0449\u043e-\u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044e\u044e\u0442\u044c-\u043d\u0430\u0434\u0430\u043d\u043d\u044f-\u043f\u043e\u0441\u043b\u0443\u0433-2019-\u0440\u0456\u043a.ods"}] [parent_id] => 36 [visible] => 1 [created_at] => 2019-06-05 19:16:37 [updated_at] => 2021-06-03 16:08:31 ) [changes:protected] => Array ( ) [casts:protected] => Array ( ) [classCastCache:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [dispatchesEvents:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [pageFiles] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object *RECURSION* ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [foreignKey:protected] => page_id [relatedKey:protected] => file_id ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) )