Права споживачів

             До уваги споживачів КП «Чорноморськводоканал» (гуртожитків та приватного сектору, які не                                                                                         мають приладів обліку)

Адміністрація підприємства повідомляє, що внесені важливі зміни у постанові Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 р. № 690 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 63, ст.2194; 2022 р., № 14 ст. 773).

Детальніше: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1405-2023-%D0%BF#Text

Адміністрація КП «Чорноморськводоканал» завжди піде назустріч всім споживачам, хто цього потребує! Відтепер, якщо в оселі останнім часом ніхто не проживав, абонент має право звернутися до служби «Водозбут» із заявою, справкою про місце реєстрації та наданням офіційного документу, який підтверджує той факт, що послугами з водопостачання та водовідведення не користувались. Наприклад:

- довідка про стаціонарне лікування протягом довгого періоду;

- ксерокопія закордонного паспорту, де вказані дати виізду та повернення в Україну;

- довідка про проживання в іншій оселі, тощо.

 

Увага! Перерахунок фахівці служби «Водозбут» можуть зробити тільки за останні (попередні) 6 місяців!

 

Надати документи можна у паперовій формі до адміністрації, або електронною поштою за адресою: [email protected]

Виникли питання? Ми готові детально надати на них відповіді!

Для абонентів міського відділу тел. 050-490-49-90

Для абонентів приватного відділу тел. 050-155-49-90

Або зверніться до адміністративної будівлі КП «Чорноморськводоканал» ( 2 поверх, служба «Водозбут», графік роботи: понеділок — четвер з 8:00 до 17:15, п`ятниця з 8:00 до 16:00, обідня перерва щодня з 12:00 до 13:00 )

 

 

 

                           Права споживачів, місце та порядок одержання інформації споживачів

    Законом України «Про житлово-комунальні послуги» визначено основні засади організаційних, господарських відносин, що виникають у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг між їхніми виробниками, виконавцями і споживачами, а також їхні права та обов’язки.

    Відносини між суб’єктом господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальних послуг, і фізичною та юридичною особою, яка отримує або має намір отримувати послуги з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення врегульовано Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 (далі – Правила). 

    Відповідно до статті 20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (далі – Закон) споживач має право:

1) одержувати вчасно та відповідної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством та умовами договору на надання житлово-комунальних послуг;

(Крім того, підпунктом 1 пункту 32 Правил визначено, що виконавець зобов'язаний своєчасно надавати споживачу послуги в установлених обсягах, належної якості, безпечні для його життя, здоров’я та які не спричиняють шкоди його майну, відповідно до вимог законодавства та цих Правил).

2) одержувати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання, порядок надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо;

(підпунктом 3 пункту 32 Правил визначено, що виконавець зобов’язаний надавати споживачеві в установленому законодавством порядку інформацію про перелік послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру тарифів, нормативи (норми) споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості, якісні показники надання послуг, граничні строки усунення аварій або інших порушень порядку надання послуг, а також інформацію про ці Правила (зазначається у договорі, а також розміщується на дошці оголошень у приміщенні виконавця).

     Порядок доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад, затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 № 390 (зареєстрованого в Мін'юсті України 16 серпня 2012 р. за № 1380/21692).

3) на відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання житлово-комунальних послуг;

(підпунктом 18 пункту 32 Правил визначено, що виконавець зобов’язаний відшкодовувати збитки, завдані майну та/або приміщенню споживача та/або членів його сім'ї, шкоду, заподіяну його життю чи здоров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг, а також моральну шкоду в порядку та розмірі, які визначаються відповідно до законодавства і договору);

4) на усунення протягом строку, встановленого договором або законодавством, виявлених недоліків у наданні житлово-комунальних послуг;

(підпунктами 12 та 17 Правил встановлено, що виконавець зобов’язаний усувати аварії та інші порушення порядку надання послуг, а також виконувати заявки споживачів у строк, установлений законодавством та договором; своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини );

5) на зменшення розміру плати за надані послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості в порядку, визначеному договором або законодавством;

(підпунктами 16 та 19 Правил встановлено, що виконавець зобов’язаний проводити перерахунок розміру плати за надання послуг у разі ненадання їх, надання не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України та визначеному договором; сплачувати споживачу неустойку (штраф, пеню) у разі ненадання послуг або надання послуг неналежної якості у порядку та у випадках, передбачених законодавством і договором;

6) на несплату вартості житлово-комунальних послуг за період тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім’ї при відповідному документальному оформленні, а також за період фактичної відсутності житлово-комунальних послуг, визначених договором у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

7) отримувати від виконавця компенсацію в розмірі, визначеному договором, рішенням суду або законодавством, за перевищення нормативних термінів на проведення аварійно-відновлювальних робіт;

(підпунктами 14 та 15 Правил встановлено, що виконавець зобов’язаний зменшувати розмір плати за послуги у разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім’ї на підставі його письмової заяви та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання); звільняти від плати за послуги у разі їх ненадання та виплачувати компенсацію за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт);

8) на перевірку кількості та якості житлово-комунальних послуг у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

      Споживач має право на укладення договору з виконавцем відповідних послуг на профілактику, повірку, а також заміну або ремонт санітарно-технічних приладів, пристроїв, обладнання та засобів обліку, що вийшли з ладу.

     Відповідно до вимог статей 18, 19 та 32 Закону відносини між учасниками договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах. У разі порушення виконавцем умов договору споживач має право викликати його представника для складення та підписання акта-претензії споживача, в якому зазначаються строки, види, показники порушень тощо. Спори щодо задоволення претензій споживачів вирішуються в суді. Споживач має право на досудове вирішення спору шляхом задоволення пред’явленої претензії.

      Плата за житлово-комунальні послуги нараховується щомісячно відповідно до умов договору в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, зокрема, пунктами 9-23 Правил визначено порядок обліку та оплати послуг.

     Законом також визначені зобов’язання Споживачів:

1) укласти договір на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений виконавцем на основі типового договору;

2) своєчасно вживати заходів щодо усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з власної вини;

3) забезпечувати цілісність засобів обліку комунальних послуг та не втручатися в їх роботу;

4) за власний рахунок ремонтувати та міняти санітарно-технічні прилади і пристрої, обладнання, що вийшли з ладу з його вини;

5) оплачувати житлово-комунальні послуги у строки, встановлені договором або законом;

6) дотримуватися правил пожежної і газової безпеки, санітарних норм;

7) допускати у приміщення, будинки і споруди представників виконавця/виробника в порядку, визначеному законом і договором, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних і профілактичних оглядів та перевірки показників засобів обліку;

8) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства щодо здійснення ремонту чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;

9) своєчасно проводити підготовку жилого будинку, помешкання (в якому він проживає або яке належить йому на праві власності) та його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;

10) у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги сплачувати пеню у встановлених законом чи договором розмірах.

     Крім того, відповідно до статті 22 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» споживачі питної води мають право на:

- забезпечення питною водою, якість якої відповідає державним стандартам, кількість і режим подачі якої визначаються на договірних засадах в обсязі, не меншому від нормативів питного водопостачання;

- одержання в установленому порядку повної, достовірної, своєчасної інформації про якість питної води, обсяги її реалізації, режими подачі та порядку розрахунку тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення;

- організацію та проведення громадських слухань щодо прийняття рішень з питань якості питної води та питного водопостачання відповідно до закону;

- участь представників громадськості у перевірках, які проводяться органами виконавчої влади, з дотриманням встановленого режиму перебування на території об'єктів питного водопостачання;

- пред'явлення позовів до суду про відшкодування збитків, завданих внаслідок постачання неякісної питної води, що не відповідає державним стандартам, інших порушень законодавства у сфері питної води та питного водопостачання;

- підключення в установленому порядку до централізованого водопостачання та водовідведення.

                        Споживачі питної води зобов’язані:

- своєчасно вносити плату за використану питну воду відповідно до встановлених тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення;

- раціонально використовувати питну воду, не допускати її витоків із внутрішньобудинкових мереж та обладнання;

- не допускати забруднення, засмічення та виснаження джерел питного водопостачання і пошкодження об'єктів питного водопостачання і водовідведення;

- вчасно повідомляти підприємства питного водопостачання про виявлені пошкодження на об'єктах централізованого питного водопостачання і водовідведення, які їм належать або якими вони користуються;

- не перешкоджати здійсненню контролю за технічним станом інженерного обладнання в приміщеннях;

- утримувати в належному технічному і санітарному стані водопровідні мережі та обладнання; 

- у разі внесення не в повному обсязі плати за використану питну воду обмежувати власне використання питної води до рівня екологічної броні питного водопостачання;

- забезпечувати безперешкодний доступ відповідальних представників підприємств питного водопостачання до власних водопровідних мереж та обладнання для контролю за рівнем споживання питної води, а також для виконання відключення і обмеження споживання відповідно до встановленого порядку. В разі перешкоди у доступі зазначених представників до водопровідних мереж та обладнання споживача посадові особи такого споживача несуть відповідальність відповідно до закону.

          Місце та порядок одержання інформації споживачами від         КП“Іллічівськводоканал”(на теперішній час КП “Чорноморськводоканал)

      Для подання письмового запиту запитувач може отримати форми запитів на інформацію в приймальні КП “Чорноморськводоканал”, 4 поверх адмінбудівлі по пр-ту Миру, 41-а, місто Чорноморськ, або роздрукувати їх з офіційного веб-сайту: cvk.od.ua

                     Порядок складання та подання запитів

  на доступ до публічної інформації в усній письмовій чи іншій формі (поштою,         факсом,телефоном, електронною поштою)в комунальному підприємстві             «Іллічівськводоканал» затверджено наказом від 22.07.2011 року № 248

     Порядок складання та подання запитів на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні та розпорядженні комунального підприємства «Іллічівськводоканал» (далі - Порядок) розроблено відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон), з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

    Право доступу до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

    Запит на отримання публічної інформації (далі - Запит) - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

   Публічною інформацією відповідно до Закону є відображена або задокументована на будь - яких носіях, будь-якими засобами інформація, що була отримана або створена в процесі виконання КП «Іллічівськводоканал» або яка знаходиться у його володінні.

    Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених Законом.

    Запитувачами публічної інформації, відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи.

   Запитувач має право звернутися до КП «Іллічівськводоканал» (далі-розпорядник інформації) із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

   Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

    Запити можуть подаватися в усній чи письмовій формі:

- за поштою адресою: пр-т Миру, 41-а, м. Чорноморськ, Одеська область, 68003.

    Письмовий запит подається в довільній формі, до приймальні розпорядника у робочий час встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.

    Запит на інформацію повинен містити :

- ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

    З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати на офіційному веб-сайті cvk.od.ua, або у розпорядника інформацією (на стенді на 3 поверсі адміністративної будівлі).

   У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його повинна оформити відповідальна особа з розгляду звернень громадян, обов'язково зазначити в запиті своє ім'я, контактний телефон та надати копію запиту особі, яка його подала. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відмітка про отримання запиту.

    Розпорядник інформації повинен надати відповідь на запит на інформацію не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

   У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості та вартості послуг, аварій, катастроф інших подій що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, суспільства, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

   Клопотання про термінове опрацювання запиту повинно бути обґрунтованим.

   У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед зазначеної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

   Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту у таких випадках:

 - розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

 - інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

 - не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених п ч. 5 ст. 19 Закону.

    Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

   Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або повинно бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

   У відмові в задоволенні запиту на інформацію повинно бути зазначено:

 - прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

 - дату відмови;

 - мотивовану підставу відмови;

 - порядок оскарження відмови;

 - підпис.

    Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається у письмовій формі.

    Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається у випадку, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення у передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

    У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію повинно бути зазначено:

 - прізвище, імя, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

 - дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

 - причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений Законом строк;

 - строк, у який буде задоволено запит;

 - підпис.

    Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника інформації, вищого органу або суду.

    Запитувач має право оскаржити:

 - відмову в задоволенні запиту на інформацію;

 - відстрочку задоволення запиту на інформацію;

 - ненадання відповіді на запит на інформацію;

 - надання недостовірної або неповної інформації;

 - несвоєчасне надання інформації;

 - невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону;

 - інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

    Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до законодавства.

    Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи винні у вчиненні таких порушень:

 - ненадання відповіді на запит;

 - ненадання інформації на запит;

 - безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;

 - не оприлюднення інформації відповідно до ст. 15 Закону;

 - надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

 - несвоєчасне надання інформації;

 - необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;

 - нездійснення реєстрації документів;

 - навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

     Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядником інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку визначеному законом.

 

                                             Додаток

                                             до наказу КП “Іллічівськводоканал”

                                             від 22.07.11 № 248

                       Форма для подання запиту

             на отримання публічної інформації у письмовому вигляді

                        чи електронною поштою

Розпоряднику публічної інформації __________________________________________________________________________________________________

Запитувач________________________________________________________________________________________

(ПІБ, адреса, тел., код ЄДРПОУ (для юридичних осіб)

                        ЗАПИТ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” надати __________________________________________________________________________________________________

(опис інформації, вид, назва, реквізити чи зміст документу)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Запитану інформацію прошу надати у визначений Законом України “Про доступ до публічної інформації” строк на поштову адресу: ____________________________________________________________________

                 (зазначити адресу)

тел/факсом __________________________________________

за телефоном _________________________________________

_______________ ___________________

(дата) (підпис) 

                                                 Додаток

                                                до наказу КП “Іллічівськводоканал”

                                                від 22.07.11 № 248

                      Форма для подання запиту

      на отримання публічної інформації від запитувача по телефону


 

Розпоряднику публічної інформації ________________________________________________________

Запитувач ___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

(ПІБ, адреса, тел., код ЄДРПОУ (для юридичних осіб)

                      ЗАПИТ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” надати ________________________________________________________________________________________________

(опис інформації, вид, назва, реквізити чи зміст документу)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Запитану інформацію прошу надати у визначений Законом України “Про доступ до публічної інформації” строк на поштову адресу: адресу:____________________________________________________________________________________________

                          (зазначити адресу)

тел/факсом ___________________________________________

за телефоном _________________________________________

Посада особи, що прийняла запит _____________________________________________________________

Час, дата, підпис __________________________________________

 

Примітка:Запит заповнюється відповідальною особою

 

              Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object
(
  [items:protected] => Array
    (
    )

)