Структура підприємства

Структура комунального підприємства (перелік структурних підрозділів)

                                   НАКАЗ


    31 серпня 2017р.                                               № 308

Про структурне підпорядкування служб,

відділів та підрозділів підприємства


      З метою зміцнення трудової дисципліни, та забезпечення необхідних організаційних та економічних умов для забезпечення продуктивної роботи підприємства,

                                  НАКАЗУЮ:

      1.Затвердити структуру управління комунального підприємства “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеської області (додається).

      2.Згідно затвердженої структури підприємства розподілити управління та керівництво наступним порядком :

      2.1.Директору підприємства безпосередньо підпорядковані :

     заступник директора,

     головний інженер,

     головний бухгалтер,

     головний економіст,

     служба охорони праці,

     юридичний відділ,

     інспектор з праці,

     менеджер зі зв'язків з громадськістю,

     завідуючий господарством,

     секретар,

     референт.

     2.2.Заступник директора здійснює оперативне керівництво  відділом перспективного розвітку та інвестицій.

     2.3.Головному інженеру підприємства безпосередньо підпорядковані:

     заступник  головного інженера,

     начальник виробничо-технічного відділу,

     начальник відділу перспективного розвитку та інвестицій,

     начальник енергослужби,

     начальник дільниці водопроводу,

     начальник дільниці з обслуговування каналізаційних мереж та каналізаційно-       насосної станції,

     начальник дільниці очисних споруд,

     начальник транспортної дільниці. 

     Головний інженер здійснює оперативне керівництво усіма службами, відділами та структурними підрозділами підприємства та за відсутності директора може здійснювати безпосереднє керівництво підприємством.

     2.4.Головному бухгалтеру підприємства безпосередньо підпорядкована бухгалтерія. Головний бухгалтер оперативно здійснює керівництво планово-економічною службою та усіма підрозділами підприємства в частині обліково-бухгалтерської звітності, та забезпечення керівниками підрозділів збереження матеріально-технічних цінностей підприємства.

     2.5.Заступнику головного інженера безпосередньо підпорядкована служба водозбуту.

Заступник головного інженера контролює роботу усіх виробничо-технічничних підрозділів підприємства.

     2.6.Начальнику служби охорони праці безпосередньо підпорядкована служба охорони праці.

     Головному економісту безпосередньо підпорядкована планово-економічна служба.

     2.7.Начальнику енергослужби безпосередньо підпорядковані :

енергетик підприємства,

електрослюсарі з ремонту та обслуговування  устаткування водопроводу,

енергетик очисних споруд,

електромонтери з ремонту та обслуговування  устаткування КНС та очисних споруд.

     2.9.Начальнику виробничо-техничного відділу безпосередньо підпорядковані інженери цього відділу.

     2.10.Начальнику відділу перспективного розвитку та інвестицій безпосередньо підпорядковані інженери з кошторису цього відділу.

     2.11.Начальнику юридичного відділу безпосередньо підпорядковані працівники юридичного відділу.

    2.12.Завідуючому господарством безпосередньо підпорядкована господарська служба.

    2.13.Начальнику дільниці водопроводу безпосередньо підпорядковані працівники дільниці водопроводу.

    2.14.Начальнику дільниці з обслуговування каналізаційних мереж та каналізаційної насосоної станції безпосередньо підпорядковуються працівники зазначеної дільниці та оперативно підпорядковуються електромонтери з ремонту та обслуговування устаткування КНС.

    2.15.Начальнику дільниці очисних споруд безпосередньо підпорядковуються працівники зазначеної дільниці та оперативно підпорядковуються електромонтери з ремонту та обслуговування устаткування очисних споруд.

    2.16.Начальнику транспортної дільниці безпосередньо підпорядковані працівники транспортної дільниці.

     3. Усі керівники структурних підрозділів, служб, відділів здійснюють керівництво підлеглими та несуть персональну відповідальність за:

дотримання трудової і виробничої дисципліни,

дотримання внутрішнього трудового розпорядку підприємства,

за безумовне виконання виробничих завдань, покладених на структурний підрозділ;

за безумовне виконання вимог законодавчих актів з охорони праці та техніки безпеки у підпорядкованих підрозділах,

за своєчасне і якісне надання всієї звітності керівництву підприємства,

за збереження і раціональне використання матеріально-технічних цінностей.

    4.Інспектору з кадрів довести цей наказ до відома всіх керівників служб відділів і підрозділів під підпис.

    5.Контроль за виконанням цього наказу покладаю на інспектора з кадрів.

  Директор                                               В.Г.Бондаренко

   Начальник юридичного відділу                             Т.П.Поведик

 


 

              Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object
(
  [items:protected] => Array
    (
      [0] => App\File Object
        (
          [connection:protected] => mysql
          [table:protected] => files
          [primaryKey:protected] => id
          [keyType:protected] => int
          [incrementing] => 1
          [with:protected] => Array
            (
            )

          [withCount:protected] => Array
            (
            )

          [perPage:protected] => 15
          [exists] => 1
          [wasRecentlyCreated] => 
          [attributes:protected] => Array
            (
              [id] => 188
              [title] => Структура комунального підприємства
              [path] => 5exQAD2peoILm2mmzTkehxxKTaFkstdRmg9b7XjX.pdf
              [sort] => 999
              [created_at] => 2021-04-01 08:21:06
              [updated_at] => 2021-04-01 08:21:06
            )

          [original:protected] => Array
            (
              [id] => 188
              [title] => Структура комунального підприємства
              [path] => 5exQAD2peoILm2mmzTkehxxKTaFkstdRmg9b7XjX.pdf
              [sort] => 999
              [created_at] => 2021-04-01 08:21:06
              [updated_at] => 2021-04-01 08:21:06
              [pivot_page_id] => 30
              [pivot_file_id] => 188
            )

          [changes:protected] => Array
            (
            )

          [casts:protected] => Array
            (
            )

          [classCastCache:protected] => Array
            (
            )

          [dates:protected] => Array
            (
            )

          [dateFormat:protected] => 
          [appends:protected] => Array
            (
            )

          [dispatchesEvents:protected] => Array
            (
            )

          [observables:protected] => Array
            (
            )

          [relations:protected] => Array
            (
              [pivot] => Illuminate\Database\Eloquent\Relations\Pivot Object
                (
                  [incrementing] => 
                  [guarded:protected] => Array
                    (
                    )

                  [connection:protected] => mysql
                  [table:protected] => file_page
                  [primaryKey:protected] => id
                  [keyType:protected] => int
                  [with:protected] => Array
                    (
                    )

                  [withCount:protected] => Array
                    (
                    )

                  [perPage:protected] => 15
                  [exists] => 1
                  [wasRecentlyCreated] => 
                  [attributes:protected] => Array
                    (
                      [page_id] => 30
                      [file_id] => 188
                    )

                  [original:protected] => Array
                    (
                      [page_id] => 30
                      [file_id] => 188
                    )

                  [changes:protected] => Array
                    (
                    )

                  [casts:protected] => Array
                    (
                    )

                  [classCastCache:protected] => Array
                    (
                    )

                  [dates:protected] => Array
                    (
                    )

                  [dateFormat:protected] => 
                  [appends:protected] => Array
                    (
                    )

                  [dispatchesEvents:protected] => Array
                    (
                    )

                  [observables:protected] => Array
                    (
                    )

                  [relations:protected] => Array
                    (
                    )

                  [touches:protected] => Array
                    (
                    )

                  [timestamps] => 
                  [hidden:protected] => Array
                    (
                    )

                  [visible:protected] => Array
                    (
                    )

                  [fillable:protected] => Array
                    (
                    )

                  [pivotParent] => App\Page Object
                    (
                      [fillable:protected] => Array
                        (
                          [0] => title
                          [1] => content
                          [2] => parent_id
                          [3] => visible
                          [4] => created_by
                          [5] => modified_by
                        )

                      [connection:protected] => mysql
                      [table:protected] => pages
                      [primaryKey:protected] => id
                      [keyType:protected] => int
                      [incrementing] => 1
                      [with:protected] => Array
                        (
                        )

                      [withCount:protected] => Array
                        (
                        )

                      [perPage:protected] => 15
                      [exists] => 1
                      [wasRecentlyCreated] => 
                      [attributes:protected] => Array
                        (
                          [id] => 30
                          [title] => Структура підприємства
                          [content] => 

Структура комунального підприємства (перелік структурних підрозділів)

                                   НАКАЗ


    31 серпня 2017р.                                               № 308

Про структурне підпорядкування служб,

відділів та підрозділів підприємства


      З метою зміцнення трудової дисципліни, та забезпечення необхідних організаційних та економічних умов для забезпечення продуктивної роботи підприємства,

                                  НАКАЗУЮ:

      1.Затвердити структуру управління комунального підприємства “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеської області (додається).

      2.Згідно затвердженої структури підприємства розподілити управління та керівництво наступним порядком :

      2.1.Директору підприємства безпосередньо підпорядковані :

     заступник директора,

     головний інженер,

     головний бухгалтер,

     головний економіст,

     служба охорони праці,

     юридичний відділ,

     інспектор з праці,

     менеджер зі зв'язків з громадськістю,

     завідуючий господарством,

     секретар,

     референт.

     2.2.Заступник директора здійснює оперативне керівництво  відділом перспективного розвітку та інвестицій.

     2.3.Головному інженеру підприємства безпосередньо підпорядковані:

     заступник  головного інженера,

     начальник виробничо-технічного відділу,

     начальник відділу перспективного розвитку та інвестицій,

     начальник енергослужби,

     начальник дільниці водопроводу,

     начальник дільниці з обслуговування каналізаційних мереж та каналізаційно-       насосної станції,

     начальник дільниці очисних споруд,

     начальник транспортної дільниці. 

     Головний інженер здійснює оперативне керівництво усіма службами, відділами та структурними підрозділами підприємства та за відсутності директора може здійснювати безпосереднє керівництво підприємством.

     2.4.Головному бухгалтеру підприємства безпосередньо підпорядкована бухгалтерія. Головний бухгалтер оперативно здійснює керівництво планово-економічною службою та усіма підрозділами підприємства в частині обліково-бухгалтерської звітності, та забезпечення керівниками підрозділів збереження матеріально-технічних цінностей підприємства.

     2.5.Заступнику головного інженера безпосередньо підпорядкована служба водозбуту.

Заступник головного інженера контролює роботу усіх виробничо-технічничних підрозділів підприємства.

     2.6.Начальнику служби охорони праці безпосередньо підпорядкована служба охорони праці.

     Головному економісту безпосередньо підпорядкована планово-економічна служба.

     2.7.Начальнику енергослужби безпосередньо підпорядковані :

енергетик підприємства,

електрослюсарі з ремонту та обслуговування  устаткування водопроводу,

енергетик очисних споруд,

електромонтери з ремонту та обслуговування  устаткування КНС та очисних споруд.

     2.9.Начальнику виробничо-техничного відділу безпосередньо підпорядковані інженери цього відділу.

     2.10.Начальнику відділу перспективного розвитку та інвестицій безпосередньо підпорядковані інженери з кошторису цього відділу.

     2.11.Начальнику юридичного відділу безпосередньо підпорядковані працівники юридичного відділу.

    2.12.Завідуючому господарством безпосередньо підпорядкована господарська служба.

    2.13.Начальнику дільниці водопроводу безпосередньо підпорядковані працівники дільниці водопроводу.

    2.14.Начальнику дільниці з обслуговування каналізаційних мереж та каналізаційної насосоної станції безпосередньо підпорядковуються працівники зазначеної дільниці та оперативно підпорядковуються електромонтери з ремонту та обслуговування устаткування КНС.

    2.15.Начальнику дільниці очисних споруд безпосередньо підпорядковуються працівники зазначеної дільниці та оперативно підпорядковуються електромонтери з ремонту та обслуговування устаткування очисних споруд.

    2.16.Начальнику транспортної дільниці безпосередньо підпорядковані працівники транспортної дільниці.

     3. Усі керівники структурних підрозділів, служб, відділів здійснюють керівництво підлеглими та несуть персональну відповідальність за:

дотримання трудової і виробничої дисципліни,

дотримання внутрішнього трудового розпорядку підприємства,

за безумовне виконання виробничих завдань, покладених на структурний підрозділ;

за безумовне виконання вимог законодавчих актів з охорони праці та техніки безпеки у підпорядкованих підрозділах,

за своєчасне і якісне надання всієї звітності керівництву підприємства,

за збереження і раціональне використання матеріально-технічних цінностей.

    4.Інспектору з кадрів довести цей наказ до відома всіх керівників служб відділів і підрозділів під підпис.

    5.Контроль за виконанням цього наказу покладаю на інспектора з кадрів.

  Директор                                               В.Г.Бондаренко

   Начальник юридичного відділу                             Т.П.Поведик

 


 

[files] => [{"name":"\u0414\u043e\u0432\u0456\u0434\u043d\u0438\u043a \u043f\u043e\u0441\u0430\u0434\u043e\u0432\u0438\u0445 \u043e\u0441\u0456\u0431 \u043a\u043e\u043c\u0443\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u0456\u0434\u043f\u0440\u0438\u0454\u043c\u0441\u0442\u0432\u0430","link":"pages\/\u0414\u043e\u0432\u0456\u0434\u043d\u0438\u043a-\u043f\u043e\u0441\u0430\u0434\u043e\u0432\u0438\u0445-\u043e\u0441\u0456\u0431-\u043a\u043e\u043c\u0443\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e-\u043f\u0456\u0434\u043f\u0440\u0438\u0454\u043c\u0441\u0442\u0432\u0430-02.2021\u0440..ods"},{"name":"\u0421\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u0430 \u043a\u043e\u043c\u0443\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u0456\u0434\u043f\u0440\u0438\u0454\u043c\u0441\u0442\u0432\u0430","link":"pages\/\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u0430-\u043f\u0456\u0434\u043f\u0440\u0438\u0454\u043c\u0441\u0442\u0432\u0430.pdf"}] [parent_id] => 19 [visible] => 0 [created_at] => 2019-06-05 19:10:50 [updated_at] => 2022-03-30 14:53:04 ) [original:protected] => Array ( [id] => 30 [title] => Структура підприємства [content] =>

Структура комунального підприємства (перелік структурних підрозділів)

                                   НАКАЗ


    31 серпня 2017р.                                               № 308

Про структурне підпорядкування служб,

відділів та підрозділів підприємства


      З метою зміцнення трудової дисципліни, та забезпечення необхідних організаційних та економічних умов для забезпечення продуктивної роботи підприємства,

                                  НАКАЗУЮ:

      1.Затвердити структуру управління комунального підприємства “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеської області (додається).

      2.Згідно затвердженої структури підприємства розподілити управління та керівництво наступним порядком :

      2.1.Директору підприємства безпосередньо підпорядковані :

     заступник директора,

     головний інженер,

     головний бухгалтер,

     головний економіст,

     служба охорони праці,

     юридичний відділ,

     інспектор з праці,

     менеджер зі зв'язків з громадськістю,

     завідуючий господарством,

     секретар,

     референт.

     2.2.Заступник директора здійснює оперативне керівництво  відділом перспективного розвітку та інвестицій.

     2.3.Головному інженеру підприємства безпосередньо підпорядковані:

     заступник  головного інженера,

     начальник виробничо-технічного відділу,

     начальник відділу перспективного розвитку та інвестицій,

     начальник енергослужби,

     начальник дільниці водопроводу,

     начальник дільниці з обслуговування каналізаційних мереж та каналізаційно-       насосної станції,

     начальник дільниці очисних споруд,

     начальник транспортної дільниці. 

     Головний інженер здійснює оперативне керівництво усіма службами, відділами та структурними підрозділами підприємства та за відсутності директора може здійснювати безпосереднє керівництво підприємством.

     2.4.Головному бухгалтеру підприємства безпосередньо підпорядкована бухгалтерія. Головний бухгалтер оперативно здійснює керівництво планово-економічною службою та усіма підрозділами підприємства в частині обліково-бухгалтерської звітності, та забезпечення керівниками підрозділів збереження матеріально-технічних цінностей підприємства.

     2.5.Заступнику головного інженера безпосередньо підпорядкована служба водозбуту.

Заступник головного інженера контролює роботу усіх виробничо-технічничних підрозділів підприємства.

     2.6.Начальнику служби охорони праці безпосередньо підпорядкована служба охорони праці.

     Головному економісту безпосередньо підпорядкована планово-економічна служба.

     2.7.Начальнику енергослужби безпосередньо підпорядковані :

енергетик підприємства,

електрослюсарі з ремонту та обслуговування  устаткування водопроводу,

енергетик очисних споруд,

електромонтери з ремонту та обслуговування  устаткування КНС та очисних споруд.

     2.9.Начальнику виробничо-техничного відділу безпосередньо підпорядковані інженери цього відділу.

     2.10.Начальнику відділу перспективного розвитку та інвестицій безпосередньо підпорядковані інженери з кошторису цього відділу.

     2.11.Начальнику юридичного відділу безпосередньо підпорядковані працівники юридичного відділу.

    2.12.Завідуючому господарством безпосередньо підпорядкована господарська служба.

    2.13.Начальнику дільниці водопроводу безпосередньо підпорядковані працівники дільниці водопроводу.

    2.14.Начальнику дільниці з обслуговування каналізаційних мереж та каналізаційної насосоної станції безпосередньо підпорядковуються працівники зазначеної дільниці та оперативно підпорядковуються електромонтери з ремонту та обслуговування устаткування КНС.

    2.15.Начальнику дільниці очисних споруд безпосередньо підпорядковуються працівники зазначеної дільниці та оперативно підпорядковуються електромонтери з ремонту та обслуговування устаткування очисних споруд.

    2.16.Начальнику транспортної дільниці безпосередньо підпорядковані працівники транспортної дільниці.

     3. Усі керівники структурних підрозділів, служб, відділів здійснюють керівництво підлеглими та несуть персональну відповідальність за:

дотримання трудової і виробничої дисципліни,

дотримання внутрішнього трудового розпорядку підприємства,

за безумовне виконання виробничих завдань, покладених на структурний підрозділ;

за безумовне виконання вимог законодавчих актів з охорони праці та техніки безпеки у підпорядкованих підрозділах,

за своєчасне і якісне надання всієї звітності керівництву підприємства,

за збереження і раціональне використання матеріально-технічних цінностей.

    4.Інспектору з кадрів довести цей наказ до відома всіх керівників служб відділів і підрозділів під підпис.

    5.Контроль за виконанням цього наказу покладаю на інспектора з кадрів.

  Директор                                               В.Г.Бондаренко

   Начальник юридичного відділу                             Т.П.Поведик

 


 

[files] => [{"name":"\u0414\u043e\u0432\u0456\u0434\u043d\u0438\u043a \u043f\u043e\u0441\u0430\u0434\u043e\u0432\u0438\u0445 \u043e\u0441\u0456\u0431 \u043a\u043e\u043c\u0443\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u0456\u0434\u043f\u0440\u0438\u0454\u043c\u0441\u0442\u0432\u0430","link":"pages\/\u0414\u043e\u0432\u0456\u0434\u043d\u0438\u043a-\u043f\u043e\u0441\u0430\u0434\u043e\u0432\u0438\u0445-\u043e\u0441\u0456\u0431-\u043a\u043e\u043c\u0443\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e-\u043f\u0456\u0434\u043f\u0440\u0438\u0454\u043c\u0441\u0442\u0432\u0430-02.2021\u0440..ods"},{"name":"\u0421\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u0430 \u043a\u043e\u043c\u0443\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u0456\u0434\u043f\u0440\u0438\u0454\u043c\u0441\u0442\u0432\u0430","link":"pages\/\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u0430-\u043f\u0456\u0434\u043f\u0440\u0438\u0454\u043c\u0441\u0442\u0432\u0430.pdf"}] [parent_id] => 19 [visible] => 0 [created_at] => 2019-06-05 19:10:50 [updated_at] => 2022-03-30 14:53:04 ) [changes:protected] => Array ( ) [casts:protected] => Array ( ) [classCastCache:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [dispatchesEvents:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [pageFiles] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object *RECURSION* ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [foreignKey:protected] => page_id [relatedKey:protected] => file_id ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [1] => App\File Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => files [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 371 [title] => Довідник посадових осіб комунального підприємства 2022 року [path] => Mn30gyXUYpI117m3YXI3AK9yeBKqswUFC2NTqv8a.ods [sort] => 999 [created_at] => 2022-01-18 09:44:59 [updated_at] => 2022-01-18 09:44:59 ) [original:protected] => Array ( [id] => 371 [title] => Довідник посадових осіб комунального підприємства 2022 року [path] => Mn30gyXUYpI117m3YXI3AK9yeBKqswUFC2NTqv8a.ods [sort] => 999 [created_at] => 2022-01-18 09:44:59 [updated_at] => 2022-01-18 09:44:59 [pivot_page_id] => 30 [pivot_file_id] => 371 ) [changes:protected] => Array ( ) [casts:protected] => Array ( ) [classCastCache:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [dispatchesEvents:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [pivot] => Illuminate\Database\Eloquent\Relations\Pivot Object ( [incrementing] => [guarded:protected] => Array ( ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => file_page [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [page_id] => 30 [file_id] => 371 ) [original:protected] => Array ( [page_id] => 30 [file_id] => 371 ) [changes:protected] => Array ( ) [casts:protected] => Array ( ) [classCastCache:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [dispatchesEvents:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [pivotParent] => App\Page Object ( [fillable:protected] => Array ( [0] => title [1] => content [2] => parent_id [3] => visible [4] => created_by [5] => modified_by ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => pages [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 30 [title] => Структура підприємства [content] =>

Структура комунального підприємства (перелік структурних підрозділів)

                                   НАКАЗ


    31 серпня 2017р.                                               № 308

Про структурне підпорядкування служб,

відділів та підрозділів підприємства


      З метою зміцнення трудової дисципліни, та забезпечення необхідних організаційних та економічних умов для забезпечення продуктивної роботи підприємства,

                                  НАКАЗУЮ:

      1.Затвердити структуру управління комунального підприємства “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеської області (додається).

      2.Згідно затвердженої структури підприємства розподілити управління та керівництво наступним порядком :

      2.1.Директору підприємства безпосередньо підпорядковані :

     заступник директора,

     головний інженер,

     головний бухгалтер,

     головний економіст,

     служба охорони праці,

     юридичний відділ,

     інспектор з праці,

     менеджер зі зв'язків з громадськістю,

     завідуючий господарством,

     секретар,

     референт.

     2.2.Заступник директора здійснює оперативне керівництво  відділом перспективного розвітку та інвестицій.

     2.3.Головному інженеру підприємства безпосередньо підпорядковані:

     заступник  головного інженера,

     начальник виробничо-технічного відділу,

     начальник відділу перспективного розвитку та інвестицій,

     начальник енергослужби,

     начальник дільниці водопроводу,

     начальник дільниці з обслуговування каналізаційних мереж та каналізаційно-       насосної станції,

     начальник дільниці очисних споруд,

     начальник транспортної дільниці. 

     Головний інженер здійснює оперативне керівництво усіма службами, відділами та структурними підрозділами підприємства та за відсутності директора може здійснювати безпосереднє керівництво підприємством.

     2.4.Головному бухгалтеру підприємства безпосередньо підпорядкована бухгалтерія. Головний бухгалтер оперативно здійснює керівництво планово-економічною службою та усіма підрозділами підприємства в частині обліково-бухгалтерської звітності, та забезпечення керівниками підрозділів збереження матеріально-технічних цінностей підприємства.

     2.5.Заступнику головного інженера безпосередньо підпорядкована служба водозбуту.

Заступник головного інженера контролює роботу усіх виробничо-технічничних підрозділів підприємства.

     2.6.Начальнику служби охорони праці безпосередньо підпорядкована служба охорони праці.

     Головному економісту безпосередньо підпорядкована планово-економічна служба.

     2.7.Начальнику енергослужби безпосередньо підпорядковані :

енергетик підприємства,

електрослюсарі з ремонту та обслуговування  устаткування водопроводу,

енергетик очисних споруд,

електромонтери з ремонту та обслуговування  устаткування КНС та очисних споруд.

     2.9.Начальнику виробничо-техничного відділу безпосередньо підпорядковані інженери цього відділу.

     2.10.Начальнику відділу перспективного розвитку та інвестицій безпосередньо підпорядковані інженери з кошторису цього відділу.

     2.11.Начальнику юридичного відділу безпосередньо підпорядковані працівники юридичного відділу.

    2.12.Завідуючому господарством безпосередньо підпорядкована господарська служба.

    2.13.Начальнику дільниці водопроводу безпосередньо підпорядковані працівники дільниці водопроводу.

    2.14.Начальнику дільниці з обслуговування каналізаційних мереж та каналізаційної насосоної станції безпосередньо підпорядковуються працівники зазначеної дільниці та оперативно підпорядковуються електромонтери з ремонту та обслуговування устаткування КНС.

    2.15.Начальнику дільниці очисних споруд безпосередньо підпорядковуються працівники зазначеної дільниці та оперативно підпорядковуються електромонтери з ремонту та обслуговування устаткування очисних споруд.

    2.16.Начальнику транспортної дільниці безпосередньо підпорядковані працівники транспортної дільниці.

     3. Усі керівники структурних підрозділів, служб, відділів здійснюють керівництво підлеглими та несуть персональну відповідальність за:

дотримання трудової і виробничої дисципліни,

дотримання внутрішнього трудового розпорядку підприємства,

за безумовне виконання виробничих завдань, покладених на структурний підрозділ;

за безумовне виконання вимог законодавчих актів з охорони праці та техніки безпеки у підпорядкованих підрозділах,

за своєчасне і якісне надання всієї звітності керівництву підприємства,

за збереження і раціональне використання матеріально-технічних цінностей.

    4.Інспектору з кадрів довести цей наказ до відома всіх керівників служб відділів і підрозділів під підпис.

    5.Контроль за виконанням цього наказу покладаю на інспектора з кадрів.

  Директор                                               В.Г.Бондаренко

   Начальник юридичного відділу                             Т.П.Поведик

 


 

[files] => [{"name":"\u0414\u043e\u0432\u0456\u0434\u043d\u0438\u043a \u043f\u043e\u0441\u0430\u0434\u043e\u0432\u0438\u0445 \u043e\u0441\u0456\u0431 \u043a\u043e\u043c\u0443\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u0456\u0434\u043f\u0440\u0438\u0454\u043c\u0441\u0442\u0432\u0430","link":"pages\/\u0414\u043e\u0432\u0456\u0434\u043d\u0438\u043a-\u043f\u043e\u0441\u0430\u0434\u043e\u0432\u0438\u0445-\u043e\u0441\u0456\u0431-\u043a\u043e\u043c\u0443\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e-\u043f\u0456\u0434\u043f\u0440\u0438\u0454\u043c\u0441\u0442\u0432\u0430-02.2021\u0440..ods"},{"name":"\u0421\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u0430 \u043a\u043e\u043c\u0443\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u0456\u0434\u043f\u0440\u0438\u0454\u043c\u0441\u0442\u0432\u0430","link":"pages\/\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u0430-\u043f\u0456\u0434\u043f\u0440\u0438\u0454\u043c\u0441\u0442\u0432\u0430.pdf"}] [parent_id] => 19 [visible] => 0 [created_at] => 2019-06-05 19:10:50 [updated_at] => 2022-03-30 14:53:04 ) [original:protected] => Array ( [id] => 30 [title] => Структура підприємства [content] =>

Структура комунального підприємства (перелік структурних підрозділів)

                                   НАКАЗ


    31 серпня 2017р.                                               № 308

Про структурне підпорядкування служб,

відділів та підрозділів підприємства


      З метою зміцнення трудової дисципліни, та забезпечення необхідних організаційних та економічних умов для забезпечення продуктивної роботи підприємства,

                                  НАКАЗУЮ:

      1.Затвердити структуру управління комунального підприємства “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеської області (додається).

      2.Згідно затвердженої структури підприємства розподілити управління та керівництво наступним порядком :

      2.1.Директору підприємства безпосередньо підпорядковані :

     заступник директора,

     головний інженер,

     головний бухгалтер,

     головний економіст,

     служба охорони праці,

     юридичний відділ,

     інспектор з праці,

     менеджер зі зв'язків з громадськістю,

     завідуючий господарством,

     секретар,

     референт.

     2.2.Заступник директора здійснює оперативне керівництво  відділом перспективного розвітку та інвестицій.

     2.3.Головному інженеру підприємства безпосередньо підпорядковані:

     заступник  головного інженера,

     начальник виробничо-технічного відділу,

     начальник відділу перспективного розвитку та інвестицій,

     начальник енергослужби,

     начальник дільниці водопроводу,

     начальник дільниці з обслуговування каналізаційних мереж та каналізаційно-       насосної станції,

     начальник дільниці очисних споруд,

     начальник транспортної дільниці. 

     Головний інженер здійснює оперативне керівництво усіма службами, відділами та структурними підрозділами підприємства та за відсутності директора може здійснювати безпосереднє керівництво підприємством.

     2.4.Головному бухгалтеру підприємства безпосередньо підпорядкована бухгалтерія. Головний бухгалтер оперативно здійснює керівництво планово-економічною службою та усіма підрозділами підприємства в частині обліково-бухгалтерської звітності, та забезпечення керівниками підрозділів збереження матеріально-технічних цінностей підприємства.

     2.5.Заступнику головного інженера безпосередньо підпорядкована служба водозбуту.

Заступник головного інженера контролює роботу усіх виробничо-технічничних підрозділів підприємства.

     2.6.Начальнику служби охорони праці безпосередньо підпорядкована служба охорони праці.

     Головному економісту безпосередньо підпорядкована планово-економічна служба.

     2.7.Начальнику енергослужби безпосередньо підпорядковані :

енергетик підприємства,

електрослюсарі з ремонту та обслуговування  устаткування водопроводу,

енергетик очисних споруд,

електромонтери з ремонту та обслуговування  устаткування КНС та очисних споруд.

     2.9.Начальнику виробничо-техничного відділу безпосередньо підпорядковані інженери цього відділу.

     2.10.Начальнику відділу перспективного розвитку та інвестицій безпосередньо підпорядковані інженери з кошторису цього відділу.

     2.11.Начальнику юридичного відділу безпосередньо підпорядковані працівники юридичного відділу.

    2.12.Завідуючому господарством безпосередньо підпорядкована господарська служба.

    2.13.Начальнику дільниці водопроводу безпосередньо підпорядковані працівники дільниці водопроводу.

    2.14.Начальнику дільниці з обслуговування каналізаційних мереж та каналізаційної насосоної станції безпосередньо підпорядковуються працівники зазначеної дільниці та оперативно підпорядковуються електромонтери з ремонту та обслуговування устаткування КНС.

    2.15.Начальнику дільниці очисних споруд безпосередньо підпорядковуються працівники зазначеної дільниці та оперативно підпорядковуються електромонтери з ремонту та обслуговування устаткування очисних споруд.

    2.16.Начальнику транспортної дільниці безпосередньо підпорядковані працівники транспортної дільниці.

     3. Усі керівники структурних підрозділів, служб, відділів здійснюють керівництво підлеглими та несуть персональну відповідальність за:

дотримання трудової і виробничої дисципліни,

дотримання внутрішнього трудового розпорядку підприємства,

за безумовне виконання виробничих завдань, покладених на структурний підрозділ;

за безумовне виконання вимог законодавчих актів з охорони праці та техніки безпеки у підпорядкованих підрозділах,

за своєчасне і якісне надання всієї звітності керівництву підприємства,

за збереження і раціональне використання матеріально-технічних цінностей.

    4.Інспектору з кадрів довести цей наказ до відома всіх керівників служб відділів і підрозділів під підпис.

    5.Контроль за виконанням цього наказу покладаю на інспектора з кадрів.

  Директор                                               В.Г.Бондаренко

   Начальник юридичного відділу                             Т.П.Поведик

 


 

[files] => [{"name":"\u0414\u043e\u0432\u0456\u0434\u043d\u0438\u043a \u043f\u043e\u0441\u0430\u0434\u043e\u0432\u0438\u0445 \u043e\u0441\u0456\u0431 \u043a\u043e\u043c\u0443\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u0456\u0434\u043f\u0440\u0438\u0454\u043c\u0441\u0442\u0432\u0430","link":"pages\/\u0414\u043e\u0432\u0456\u0434\u043d\u0438\u043a-\u043f\u043e\u0441\u0430\u0434\u043e\u0432\u0438\u0445-\u043e\u0441\u0456\u0431-\u043a\u043e\u043c\u0443\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e-\u043f\u0456\u0434\u043f\u0440\u0438\u0454\u043c\u0441\u0442\u0432\u0430-02.2021\u0440..ods"},{"name":"\u0421\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u0430 \u043a\u043e\u043c\u0443\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u0456\u0434\u043f\u0440\u0438\u0454\u043c\u0441\u0442\u0432\u0430","link":"pages\/\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u0430-\u043f\u0456\u0434\u043f\u0440\u0438\u0454\u043c\u0441\u0442\u0432\u0430.pdf"}] [parent_id] => 19 [visible] => 0 [created_at] => 2019-06-05 19:10:50 [updated_at] => 2022-03-30 14:53:04 ) [changes:protected] => Array ( ) [casts:protected] => Array ( ) [classCastCache:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [dispatchesEvents:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [pageFiles] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object *RECURSION* ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [foreignKey:protected] => page_id [relatedKey:protected] => file_id ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) )